ข่าวประชาสัมพันธ์อีเวนท์

เชิญเที่ยวงาน New North Expo 2019

          เชิญเที่ยวงาน New North Expo 2019 Food& Lifestyle
          งานที่รวมสินค้านวัตกรรมอาหารแปรรูปและสินค้าไลฟสไตล์จากผู้ประกอบการภาคเหนือกว่า 250 บูธ
          23 - 25 สิงหาคม 2562 เชียงใหม่ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่แอร์พอร์ต
          พบกับ
          - บูธนวัตกรรมอาหารแปรรูป
          - บูธสินค้าของฝากของที่ระลึก ที่ผ่านการพัฒนาด้วยวัสดุนวัตกรรมและเทคโนโลยี
          - บูธผ้างามเล่าเรื่องเมืองเหนือ
          - กาแฟคุณภาพภาคเหนือ
          - นิทรรศการ
          - การแข่งขันทำอาหาร
          - สัมมนาด้านการตลาดและการออกแบบ ฟรี
          - และอื่นๆ อีกมากมาย
          โดย
          -ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1
          -สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
          -การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
          -สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ ( องค์การมหาชน )
          -ธนาคารออมสิน