ข่าวประชาสัมพันธ์อีเวนท์

ซีอีเอ ชวนร่วมงาน “ซีอีเอ ฟอรั่ม 2019” ที่สุดสำหรับคนสร้างสรรค์ ที่ ทีซีดีซี กรุงเทพฯ

          สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ CEA ชวนเปิดประสบการณ์คิดนอกกรอบแบบนักครีเอทีฟ ในงาน "ซีอีเอ ฟอรั่ม 2019" (CEA Forum 2019) ครั้งแรก เวทีแลกเปลี่ยนความรู้และความเคลื่อนไหวในการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ภายใต้แนวคิด "The Next Step to Creative Economy" รับวาระครบรอบ 1 ปี ซีอีเอ เพื่อปูทางไปสู่การพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ และการสร้างความร่วมมือครั้งสำคัญในอนาคต ผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์และกรณีศึกษาจากต่างประเทศ บน 3 เวทีหลัก คือ Creative Forum เวทีถ่ายทอดความรู้และแบ่งปันประสบการณ์จากนักคิด ในการใช้ความคิดสร้างสรรค์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ย่านสร้างสรรค์ และผลิตภัณฑ์ให้แข่งขันได้ในโลกยุคใหม่ Creative Roundtable เวทีแลกเปลี่ยนความรู้จากหลากหลายกลุ่ม นับตั้งแต่หน่วยงานรัฐ เอกชน และผู้เชี่ยวชาญ ที่มีบทบาทร่วมพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และ Creative Event เวทีแสดงผลงานและถ่ายทอดประสบการณ์จากเจ้าของผลงานสร้างสรรค์
          ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 – 20 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) กรุงเทพฯ อาคารไปรษณีย์กลาง ถนนเจริญกรุง ผู้สนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) อาคารไปรษณีย์กลาง ถนนเจริญกรุง โทรศัพท์ 02-105-7441 (ในวันและเวลาทำการ)