ข่าวประชาสัมพันธ์อีเวนท์

งานสัมมนา SDG’s Across the Globe: Innovation for Humanity from Baltimore to Bangkok วันพุธ ที่ 24 กรกฎาคม 2562 เวลา 17.00-19.30 น. ณ ห้อง 502 สถาบันบัณฑิตฯ ศศินทร์

          Sasin School of Management ( สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) จัดงานสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น"SDG's Across the Globe: Innovation for Humanity from Baltimore to Bangkok" กับ ศ. ดร.เจมส์ คาลวิน อาจาร์ยสาขาวิชาบริหารจัดการ ของ Johns Hopkins Carey Business School และรักษาการผู้อำนวยการ ศูนย์การศึกษาแอฟริกา the Center for Africana (CAS) ใน Zanvyl Krieger School of Arts & Sciences ที่ มหาวิทยาลัยจอนส์ฮอปกินส์ (Johns Hopkins University) รัฐแมริแลนด์ สหรัฐอเมริกา 
          เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs (Sustainable Development Goals) 17 ข้อ เป็นเป้าหมายร่วมของประเทศในสหประชาชาติ เพื่อการพัฒนาสังคมไปสู่ความยั่งยืน โครงการนวัตกรรมเพื่อมนุษยชาติ (I4H) ที่ได้ริเริ่มขึ้นในปี 2554 นั้น ได้มีการดำเนินการสอดคล้องตามมาตรฐานของ SDGs ช่วยให้การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อมูลเชิงลึกกับพันธมิตรทั่วโลกเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้งานด้าน SDGs ของ ศ.ดร.คาลวิน นั้นเกี่ยวเนื่องกับสมาคมระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน (IACD) สมาคมพัฒนาชุมชน (CDS) Johns Hopkins Carey Business School และ PYXERA Global
          ขอเชิญผู้ที่สนใจด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนมาร่วมฟังประสบการณ์ด้านงานวิจัยและงานด้าน SDGs จากผู้เชี่ยวชาญระดับโลก จัดขึ้นในวันพุธ ที่ 24 กรกฎาคม 2562 เวลา 17.00-19.30 น. ณ ห้อง 502 สถาบันบัณฑิตฯ ศศินทร์ ผู้สนใจลงทะเบียนได้ที่ http://bit.ly/2IKZeEw หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่อีเมล์ sec@sasin.edu