ข่าวประชาสัมพันธ์อีเวนท์

อยุธยาซิตี้พาร์ค ปันน้ำใจสู่สังคม “เทศกาลวิทยาศาสตร์ อพวช.สู่ภูมิภาค”

          องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับ ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค ขอเชิญชวนน้องๆ มาร่วมชม ประดิษฐ์ และเรียนรู้ สนุกสนานกับวิทยาศาสตร์รอบตัว ในโครงการ อยุธยาซิตี้พาร์ค ปันน้ำใจสู่สังคม "เทศกาลวิทยาศาสตร์ อพวช. สู่ภูมิภาค" กิจกรรมภายในงานพบกับนิทรรศการให้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ธรรมชาติวิทยา มา-หา-ธาตุ และการเกิดพระอาทิตย์ พระจันทร์, กิจกรรมการทดลองการประดิษฐ์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ Engineering Design ประดิษฐ์ ดาวเทียมจำลอง, Science For Kids กิจกรรม จับไม่ได้ไล่ไม่ทัน, Enjoy Maker Space (นักประดิษฐ์ตัวน้อย) สร้างแบบจำลองตึกลูกเต๋า และ Bug Battle Bot, การออกบูทกิจกรรมความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์จาก ศูนย์การศึกษาวิทยาศาสตร์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และกิจกรรมความสนุกบนเวที
          วันที่ 14 – 23 มิถุนายน 2562 ตั้งแต่เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป ที่ชั้น 2 The Hall Convention Center ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค
          สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.0-3580-1919 ต่อ 116, 130 และ 142
          http://www.ayutthayacitypark.com/