ข่าวประชาสัมพันธ์อีเวนท์

ขอเชิญเที่ยวงานแสดงสินค้าหม่อนไหม โครงการยกระดับผ้าทออีสานสู่สากล ปี 2562

          ขอเชิญเที่ยวงานแสดงสินค้าหม่อนไหม โครงการยกระดับผ้าทออีสานสู่สากล ปี 2562 ภายในงานพบกับจัดแสดงสินค้าผ้าไหมตรานกยูงพระราชทาน ผ้าทออีสานจากจังหวัดนครราชสีมา จังหวัดสกลนคร จังหวัดขอนแก่น จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดสระบุรี จังหวัดชัยภูมิ และผลิตภัณฑ์จากหม่อนไหม ผลิตภัณฑ์อินทรีย์
          นิทรรศการตรานกยูงพระราชทาน 4 ชนิด การสาธิตเกี่ยวกับหม่อนไหม การจับคู่เจรจาธุรกิจ การแข่งขันความรู้หม่อนไหม
ชมการแสดงแฟชั่นโชว์ผ้าไหมชุด "เสน่ห์ไหมไทยสู่สากล"
          ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมของภาคอีสาน กิจกรรมส่งเสริมการขาย ช้อปกระจุยลุ้นกระจาย ลุ้นเครื่องใช้ไฟฟ้าตลอด 7 วัน 7 คืน และกิจกรรมอีกมากมายภายในงานแสดงสินค้าหม่อนไหม โครงการยกระดับผ้าทออีสานสู่สากล ปี 2562 ระหว่างวันที่ 23 – 29 พฤษภาคม 2562 ณ เดอะมอลล์ โคราช ชั้น 1 FASHION HALL