ข่าวประชาสัมพันธ์อีเวนท์

ชิญชวนเที่ยวงาน KHONKAEN GRADUATE FASHION WEEK 2019 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น ระหว่าง 6-12 พฤษภาคม 2562

          ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น ร่วมกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดงาน "KHONKAEN GRADUATE FASHION WEEK 2019" เนรมิต และ ตกแต่ง ศูนย์การค้า ให้เป็นเมืองแห่งแฟชั่นผสมผสานโครงสร้างทางสถาปัตยกรรมที่ ทันสมัย และ แปลกใหม่ ในคอนเซ็ปต์ "The Millennium Futurista" เพื่อให้สอดคล้องกับ" Mall Aspiration The Premier Lifestyle Destination Of Central Isan." ภายในงานพบกับแสดงผลงานออกแบบด้านสถาปัตยกรรมโครงการต่างๆ การออกแบบสิ่งทอ การเสวนา การเผยแพร่ผลงานศิปกรรมที่มีคุณค่า ตื่นตาตื่นใจกับแฟชั่นโชว์สุดอลังการ และ ศิลปะอันสร้างสรรค์มากมายหลายแบบ อาทิเช่น 
          1. การแสดงผลงานการออกแบบผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย นิทรรศการภาพวาดจิตรกรรม และ ประติมากรรม กว่า50 ชิ้น จากนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ผลงานการออกแบบเชิงอุตสาหกรรมกลุ่มแฟชั่น งานเฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ตกแต่ง และ งานเบ็ดเตล็ดกว่า 100 ผลงาน จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผลงานการออกแบบด้านนวัตกรรม กว่า 30 ผลงาน ถือเป็นการแสดงผลงานนักศึกษากว่า 200 ผลงาน 
          2. การเดินแฟชั่นโชว์จากดาว-เดือน มข.ในชุดผลงานการออกแบบจากนักศึกษา ที่อลังการที่สุดในภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ 
          3. กิจกรรม Workshop รวมถึงการแสดงละครและการแสดงดนตรีจากนักศึกษาทุกวัน 
          ระหว่างวันที่ 6-12 พฤษภาคม 2562 ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น