ข่าวประชาสัมพันธ์อีเวนท์

สืบสานประเพณีปีใหม่ไทย “สุข สำราญ สงกรานต์ราชภัฏ”

          มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญ ร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2562 ภายใต้ชื่อ "สุข สำราญ สงกรานต์ราชภัฏ" ในวันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2562 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ลานชัยพฤกษ์ภิรมย์ อาคาร 36 ชั้น 1
          ภายในงานได้จัดให้มีพิธีแห่พระพุทธรูปประจำหน่วยงาน โดยรอบมหาวิทยาลัย พิธีถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป ร่วมถวายต้นผ้าป่าสามัคคี ชมการแสดงชุด ลำเพลินสุขสำราญสงกรานต์ราชภัฏ พร้อมรับพรจากผู้แทนอาจารย์ผู้เกษียณอายุราชการ และรักษาราชการแทนอธิการบดี ต่อด้วยพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป พิธีรดน้ำ รับพรจากคณะผู้บริหาร ผู้หลักผู้ใหญ่ในมหาวิทยาลัย และรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน
          ทั้งนี้ ขอเชิญชวน ร่วมแต่งกายด้วยชุดไทยย้อนยุค ต้อนรับเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม อาคาร 10 ชั้น 1 หมายเลขโทรศัพท์ 0-4400-9009 ต่อ 1010