ข่าวประชาสัมพันธ์อีเวนท์

“Nan Style เสน่ห์น่านฟ้านันทบุรี”งานแสดงและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์จังหวัดน่าน จากภูมิปัญญาสู่สากล

          สำนักงานพาณิชย์จังหวัดน่าน ขอเชิญเที่ยวงานแสดงและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์จังหวัดน่าน จากภูมิปัญญาสู่สากล ภายใต้ชื่องาน "Nan Style เสน่ห์น่านฟ้านันทบุรี" ยกขบวนสุดยอดสินค้าภูมิปัญญาเอกลักษณ์เมืองน่าน ทั้งเครื่องเงิน ผ้าทอพื้นเมือง และสินค้าเกษตรแปรรูป มาอวดโฉมพร้อมจำหน่าย 3-7 เม.ย. นี้ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9
          การจัดงานในครั้งนี้ จะเป็นโอกาสอันดีให้ผู้ร่วมงานได้ยลเสน่ห์เมืองน่านผ่านสุดยอดผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาเมืองน่านสู่สากล อาทิเช่น ผ้าทอพื้นเมืองที่มีลวดลายเป็นเอกลักษณ์เฉพาะสะท้อนภูมิปัญญาบรรพชน รวมทั้งเครื่องเงินน่านอันทรงคุณค่า และสินค้าเกษตรแปรรูปของเด่นเมืองน่าน ดังนั้นจึงขอเชิญชวนชาวกรุงเทพฯ และปริมณฑล ตลอดจนผู้สนใจ มาเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายจากผู้ประกอบการเมืองน่านได้ในงานนี้ ระหว่างวันที่ 3-7 เมษายน 2562 ณ ลาน Work & Play ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9