ข่าวประชาสัมพันธ์อีเวนท์

ขอเชิญชวนร่วมงาน “ใต้ร่มพระบารมี 237 ปี กรุงรัตนโกสินทร์” และร่วมเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ตำรวจวังปารุสกวัน

           สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชน ผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน"ใต้ร่มพระบารมี 237 ปี
          กรุงรัตนโกสินทร์" ในระหว่างวันที่ 1-10 มีนาคม 2562 อีกทั้ง ขอเชิญชวนเข้าชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ และการแสดงเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของตำรวจไทย ณ พิพิธภัณฑ์ตำรวจวังปารุสกวัน ถนนศรีอยุธยา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร โดยจะเปิดทำการในวันพุธ จนถึงวันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 10.00-16.00 น. เว้นวันจันทร์ถึงวันอังคาร และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ซึ่งในระหว่างวันที่ 8-10 มี.ค. 62 เปิดทำการตั้งแต่เวลา 10.00-18.00 น. สำหรับผู้ที่สนใจสอบถามรายละเอียดการจัดงาน "ใต้ร่มพระบารมี 237 ปี กรุงรัตนโกสินทร์" ได้ที่สายด่วนวัฒนธรรม โทร.176 หรือ http://www.m-culture.go.th