ข่าวประชาสัมพันธ์อีเวนท์

“Central & UNICEF Together For Every Child ปีที่ 3” #EatPlayLove 2019 – “มหัศจรรย์ 1,000 วันแรก”

          องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด จัดพิธีเปิดงาน "Central & UNICEF Together For Every Child ปีที่ 3" ภายใต้ธีม #EatPlayLove "มหัศจรรย์ 1,000 วันแรก" ในรูปแบบเอ๊กซ์โปที่ส่งเสริมให้คุณแม่ตระหนักถึงความสำคัญของหนึ่งพันวันแรกตั้งแต่ตั้งครรภ์ จนลูกน้อยอายุสองขวบเพราะเป็นช่วงเวลาที่โครงสร้างสมองมีการพัฒนาสูงสุด โดย พญ.ชมพูนุท โตโพธิ์ไทย แพทย์ชำนาญการ สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข มาให้ความรู้ถึงความสำคัญ 1,000 วันแรก พร้อมการเสริมสร้างพัฒนาการที่สมวัยตั้งแต่ช่วงตั้งครรภ์ ในงานยังพบกับแขกรับเชิญพิเศษ คุณสุพัตรา จิราธิวัฒน์ และครอบครัวคนรุ่นใหม่ อาทิ มาร์กี้-ราศี, เอ้ก-บุศกร กัปตัน-ภูธเนศ ที่มาพร้อมกับลูกชายตัวน้อย น้องดิน ในวันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 14.00 – 15.30 น. ณ ลานเอเทรียม ชั้น 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์