ข่าวประชาสัมพันธ์อีเวนท์

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้แพร่ หรือ อ.อ.ป. กำหนดจัดงาน F.I.O. Fair 2019 ในวันที่ 19-27 มกราคม 2562 ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อปรับปรุงมาตรฐานอุตสาหกรรมไม้ ร้องกวาง

          สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่รายงานว่า ทางองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้แพร่ หรือ อ.อ.ป. แพร่ได้กำหนดจัดงาน F.I.O. Fair 2019 ในวันที่ 19-27 มกราคม 2562 ที่ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อปรับปรุงมาตรฐานอุตสาหกรรมไม้ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ โดยมีกิจกรรมการจัดงานประกอบด้วย การจำหน่ายสินค้า และผลิตภัณฑ์ไม้ของ อ.อ.ป. โปรโมชั่นลดราคา 10-15 % , การจำหน่ายสินค้า และผลิตภัณฑ์ไม้จากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดแพร่ , การจำหน่ายสินค้า และผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดแพร่ , การสาธิตการใช้เครื่องมืองานไม้ , การแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตเพื่อการส่งออก และผลิตภัณฑ์ไม้มาตรฐานส่งออก Hi – end , การแสดงนิทรรศการจากสถาบันการศึกษา จากกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และจาก อ.อ.ป. อาทิเช่น นิทรรศการศึกษาเกี่ยวกับงานไม้ของ ม.แม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ , นิทรรศการศึกษาเกี่ยวกับงานไม้และอื่นๆของวิทยาลัยชุมชนแพร่ , นิทรรศการของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
          นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของ ผู้ประกอบการด้านผลิตภัณฑ์ไม้จาก กทม. พบกับผู้ประกอบการด้านผลิตภัณฑ์ไม้ในท้องถิ่น , พบกับกิจกรรม D.I.Y. ของจากเศษไม้ และของที่ระลึกสำหรับผู้เข้าร่วมงาน และร้านอาหาร เครื่องดื่ม และ ซุ้มถ่ายรูปเก็บภาพสวยๆในสไตล์ฮิปส์ๆ ของดีเมืองแพร่
          โดยมีพิธีเปิดงานในวันที่ 19 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อปรับปรุงมาตรฐานอุตสาหกรรมไม้ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ ในงาน F.I.O. Fair 2019