ข่าวประชาสัมพันธ์อีเวนท์

พาวิลเลี่ยนฝรั่งเศส ในงาน VIV Asia 2019

          French Pavilion at VIV Asia 2019
          Meet the French Expertise
          BITEC - March 13-15, 2019 - Halls 98 & 104:

          ฝ่ายการพาณิชย์ ประจำสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย (Business France) ขอเรียนเชิญท่านเข้าชมพาวิลเลี่ยนของประเทศฝรั่งเศส ในงาน VIV Asia 2019 ที่จะจัดขึ้น ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ในวันที่ 13 – 15 มีนาคม 2562 นี้
          ภายใน Hall 98 และ 104 ท่านจะได้พบกับบริษัทชั้นนำจากประเทศฝรั่งเศส 49 บริษัท ซึ่งพร้อมที่จะนำเสนอนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านปศุสัตว์ และร่วมเจรจาธุรกิจกับบริษัทผู้ประกอบการของไทย โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะเปิดตลาดในประเทศไทย เพื่อหาผู้ที่สนใจจะเป็นตัวแทนนำเข้าหรือจัดจำหน่ายสินค้า รวมไปถึงความร่วมมือในด้านอื่นๆ
          เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านต่างๆ ของบริษัทภายในพาวิลเลี่ยนประเทศฝรั่งเศส
          - การผลิตและพัฒนาอาหารสัตว์ อาหารเสริม รวมทั้งอาหารที่มีสรรพคุณทางยา
          - การจัดการและบริการด้านการเลี้ยงสุกร การออกแบบฟาร์มและโปรแกรมการให้อาหาร
          - ความเชี่ยวชาญด้านเครื่องมือและอุปกรณ์ในการเลี้ยงสัตว์
          - การพัฒนาพันธ์ปศุสัตว์
          - การผลิตและบริการด้านสุขอนามัยของสัตว์
          - การจัดการด้านเทคนิคและสิ่งแวดล้อม 
          ทั้งนี้ ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือทำนัดหมายล่วงหน้ากับบริษัทฝรั่งเศสได้ที่ ฝ่ายการพาณิชย์ ประจำสถาน-เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย (Business France)
          ติดต่อ คุณวิไลลักษณ์ หลักดี แผนกพัฒนาการลงทุนด้านสินค้าเกษตรและอาหาร
          อีเมลล์ : wilailak.lakdee@businessfrance.fr 
          โทร: 02 627 2180 แฟ็กซ์: 02 627 2190
          เว็บไซต์: www.businessfrance.fr