ข่าวประชาสัมพันธ์อีเวนท์

ซีอีเอ ผนึกหน่วยงาน เตรียมจัดเฟสติวัลระดับนานาชาติ “แบงค็อกดีไซน์วีค 2019” สร้าง ‘กรุงเทพฯ’ ก้าวสู่เมืองแห่งความคิดสร้างสรรค์ ของอาเซียน

          "แบงค็อกดีไซน์วีค 2019" เตรียมเนรมิตพื้นที่กลางกรุงฯ "อาคารไปรษณีย์กลาง - ย่านเจริญกรุง" สู่เฟสติวัลระดับนานาชาติ เริ่ม 26 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2562 
 
          สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ CEA ผนึกความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เตรียมพร้อมจัดเฟสติวัลระดับนานาชาติ "เทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ 2562" หรือ "แบงค็อกดีไซน์วีค 2019" ภายใต้แนวคิด "Fusing Forward ผสานสร้างสู่อนาคต" เพื่อสะท้อนศักยภาพที่สำคัญของกรุงเทพฯ ในการเป็นแหล่งรวมนักสร้างสรรค์ ตลอดจนสะท้อนภาพลักษณ์ของประเทศไทย พบไฮไลท์ พาวิลเลียนขนาดใหญ่รูปแบบโรงงานจำลองกระบวนการรีไซเคิล อินสตอลเลชั่นอาร์ต ผลงานจากนักสร้างสรรค์กว่า 1,000 ราย ตลอดจนตลาดนัดรวบรวมสินค้า อาหาร และเครื่องดื่มสุดชิค พร้อมตั้งเป้าให้เทศกาลฯ ดังกล่าว เป็นเทศกาลประจำปี เพื่อกระตุ้นอุตสาหกรรมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ไทย ไปพร้อมกับการเสริมสร้างภาพลักษณ์ของประเทศ และเตรียมความพร้อมสู่การผลักดันให้ประเทศไทย ก้าวสู่การเป็น "ประเทศชั้นนำด้านงานออกแบบและความคิดสร้างสรรค์ในภูมิภาคอาเซียน" ทั้งนี้ บางกอกดีไซน์วีค 2019 มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่
26 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2562
          สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) ถนนเจริญกรุง หมายเลขโทรศัพท์ 02-105-7441 เว็บไซต์ www.bangkokdesignweek.com และ เฟสบุ๊ค www.facebook.com/BangkokDesignWeek
          นายพิชิต วีรังคบุตร รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือCEA กล่าวว่า สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) จับมือหน่วยงานภาครัฐและเอกชน สถาบันการศึกษาและองค์กรระหว่างประเทศ เตรียมจัดเฟสติวัลระดับนานาชาติ "เทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ 2562" หรือ "แบงค็อกดีไซน์วีค 2019" ครั้งที่ 2 ภายใต้แนวคิด "Fusing Forwardผสานสร้างสู่อนาคต" ระหว่างวันที่ 26 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อสะท้อนศักยภาพที่สำคัญของกรุงเทพฯ ในการเป็นแหล่งรวมนักสร้างสรรค์ และผู้ผลิตที่สามารถหยิบส่วนผสมต่างๆ จากหลากสาขาความรู้ จากในท้องถิ่นและสากล จากรุ่นเก่าและรุ่นใหม่เพื่อมาปรุงใหม่ให้กลายเป็นผลงานและผลิตภัณฑ์เชิงการพาณิชย์และยกระดับคุณภาพชีวิต
          นายพิชิต กล่าวต่อว่า แบงค็อกดีไซน์วีค 2018 ที่จัดขึ้นเมื่อปีที่ผ่าน มีผู้เข้าชมงานทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ มากกว่า 400,000 คน ซึ่งจากความสำเร็จดังกล่าว สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) จึงได้ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จัดงาน แบงค็อกดีไซน์วีค 2019 ครั้งที่ 2 ภายใต้แนวคิด "Fusing Forward ผสานสร้างสู่อนาคต" โดยจะสร้าง 'กรุงเทพฯ' ก้าวสู่เมืองแห่งความคิดสร้างสรรค์และเป็นพื้นที่แห่งการรวมตัวนักสร้างสรรค์และผู้ประกอบการชั้นนำกว่า 1,000 ราย โดยผู้เข้าชมงานจะได้พบกับไฮไลท์จำนวนมาก อาทิ พาวิลเลียนขนาดใหญ่รูปแบบโรงงานจำลองกระบวนการรีไซเคิล โชว์เคส
มากกว่า 500 ผลงาน ตลอดจนตลาดนัดรวบรวมสินค้า อาหาร และเครื่องดื่มสุดชิค ฯลฯ ครอบคลุมพื้นที่ย่านสร้างสรรค์ (Creative District) อาทิ อาคารไปรษณีย์กลาง และย่านเจริญกรุง โดยนำเสนอผ่าน 5 กิจกรรมหลัก ประกอบด้วย
          1. การจัดแสดงผลงานสร้างสรรค์และนิทรรศการ (Showcase & Exhibition) การรวบรวมผลงานการออกแบบ ทั้งงานต้นแบบและผลงานพร้อมขายที่สะท้อนศักยภาพของนักออกแบบและธุรกิจสร้างสรรค์จากกรุงเทพฯ และเมืองต่างๆ ทั่วโลก รวมทั้งสิ้นมากกว่า 500 ผลงาน
          2. กิจกรรมชุมนุมทางความคิดและเวิร์คชอป (Talk & Workshop) กิจกรรมเติมความรู้ แรงบันดาลใจ ตลอดจนร่วมอัพเดทเทรนด์การออกแบบล่าสุด จากนักสร้างสรรค์ในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของไทยและต่างประเทศ
          3. กิจกรรมพัฒนาต้นแบบย่านสร้างสรรค์ (Creative District) กิจกรรมส่งเสริมย่านเจริญกรุงสู่ความเป็นย่านสร้างสรรค์ทั้งด้านธุรกิจและคุณภาพชีวิต ด้วยการจัดทำต้นแบบการพัฒนาพื้นที่เพื่อให้เกิดการทดสอบและนำไปสู่การใช้งานจริง ตั้งแต่ต้นแบบของการเพิ่มพื้นที่สีเขียว การแปลงพื้นที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ให้เป็นพื้นที่กิจกรรม การปรับปรุงการสัญจรภายในย่านเจริญกรุง และการจัดกิจกรรมทัวร์
          4. กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพนักสร้างสรรค์ (Event & Program) กิจกรรมส่งเสริมให้นักสร้างสรรค์แสดงศักยภาพในหลากรูปแบบ ตั้งแต่การแสดงดนตรี การฉายภาพยนตร์ และศิลปะการแสดงอื่น ๆ รวมถึงการเปิดบ้าน (Open house)
          5. ครีเอทีฟมาร์เก็ต (Creative Market) ตลาดนัดสร้างสรรค์เพื่อสร้างโอกาสในการขายสินค้าและการขยายเครือข่ายธุรกิจของผู้ประกอบการเก่าและใหม่ 
          ทั้งนี้ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) มุ่งหวังให้งานเทศกาลฯ ดังกล่าว กลายเป็น เทศกาลประจำปี เพื่อกระตุ้นอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย ไปพร้อมกับการเสริมสร้างภาพลักษณ์ของประเทศต่อไป
          ด้าน นางวราวรรณ ทิพพาวนิช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกิจการองค์กรและเลขานุการ บริษัท บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) กล่าวเสริมว่า บริษัท บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) ในการผลักดันเมกะโปรเจกต์ต่างๆ และในงาน แบงค็อกดีไซน์วีค 2019 ได้สร้างสรรค์ "พาวิลเลียนขนาดใหญ่รูปแบบโรงงานจำลองกระบวนการรีไซเคิล" ที่มุ่งนำเสนอเนื้อหาและประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่อง Circular Living ซึ่งเป็นแนวคิดการบริหารจัดการพลาสติกเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมจากผู้ผลิตและผู้ใช้ ด้วยการออกแบบผลิตภัณฑ์ วิธีการผลิตและการใช้งานพลาสติก เพื่อนำไปสู่การลดปริมาณการใช้ (Reduce) การใช้ซ้ำ (Reuse) และการนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) ซึ่งเป็นแนวคิดที่ทั่วโลกกำลังให้ความสำคัญ โดยนิทรรศการดังกล่าว เปิดให้เข้าชมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายตลอดการจัดงาน 9 วัน
          ทั้งนี้ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) บริษัท บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) รวมถึงหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ได้ร่วมจัดงานแถลงข่าว เตรียมความพร้อมจัดงาน เทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ 2562
เมื่อเร็วๆ นี้ ณ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ กรุงเทพฯ ถนนเจริญกรุง สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) ถนนเจริญกรุง กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02-105-7441 เว็บไซต์www.bangkokdesignweek.com และ เฟสบุ๊ค www.facebook.com/BangkokDesignWeek