ข่าวประชาสัมพันธ์อีเวนท์

สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน กรมธนารักษ์ ร่วมจัดแสดงและจำหน่ายเหรียญ ในงาน รักชาติ เฟสติวัล

          สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน กรมธนารักษ์ เข้าร่วมจัดแสดงเหรียญและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เหรียญ "งานแสดงนิทรรศการผลงานทางพิพิธภัณฑ์ และอนุสรณ์สถานแห่งประเทศไทย (รักชาติ เฟสติวัล)"
          ระหว่างวันที่ 12 - 16 ธันวาคม 2561
          ณ อนุสรณ์สถานแห่งชาติ จังหวัดปทุมธานี
          บูธอยู่บริเวณโซน C : C2 - C3
          ** ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าชม **