ข่าวประชาสัมพันธ์อีเวนท์

ทีเซลส์ จับมือร่วมกับ มูลนิธิอัลไซเมอร์แห่งประเทศไทย จัดอบรมการให้สุขภาพจิตศึกษาแก่ผู้ดูแลผู้ป่วยอัลไซเมอร์

          กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเซลส์ (TCELS) ร่วมกับ มูลนิธิโรคอัลไซเมอร์แห่งประเทศไทย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การให้สุขภาพจิตศึกษาแก่ผู้ดูแลผู้ป่วยอัลไซเมอร์" ในวันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.00 - 17.00 น. ณ ห้องประชุมศรีสุริยวงศ์บอลรูม ชั้น 11 โรงแรม ตวันนา สุรวงศ์ กรุงเทพฯ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ พร้อมชมภาพยนตร์และหนังสั้นที่ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคสมองเสื่อมอัลไซเมอร์ อาการ สาเหตุ การดำเนินโรค และการดูแลรักษาผู้ป่วย ร่วม Workshop กิจกรรมกลุ่ม โดย ทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ มืออาชีพ ที่จะมาเผยเคล็ดลับถึงวิธีการฝึกผ่อนคลายกล้ามเนื้อ และการบริหารร่างกายเพื่อผ่อนคลายความเครียด พร้อมทั้งฝึกทักษะการสื่อสารกับผู้ป่วย
          ดร.นเรศ ดำรงชัย ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ กล่าวว่า "ทีเซลส์เล็งเห็นความสำคัญของการลดความเลื่อมล้ำในสังคมตามนโยบายรัฐบาล และการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ จึงจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "การให้สุขภาพจิตศึกษาแก่ผู้ดูแลผู้ป่วยอัลไซเมอร์" ร่วมกับ มูลนิธิโรคอัลไซเมอร์แห่งประเทศไทย ซึ่งจัดมาต่อเนื่องกว่า 10 ปี ได้รับผลตอบรับที่ดีจากผู้เข้าร่วมอบรม สำหรับไฮไลท์ปีนี้ ได้จัดทำหนังสือ "สุขใจไร้เศร้าไร้เสื่อม" สำหรับผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไป เพื่อนำองค์ความรู้เผยแผ่แก่เครือข่ายในการดูแลผู้สูงอายุ หนังสือเล่มนี้ ศ.พญ.นันทิกา ทวิชาชาติ รองประธานกรรมการและเลขานุการมูลนิธิโรคอัลไซเมอร์แห่งประเทศไทย ได้รวบรวมประสบการณ์ในการดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์ นับเป็นหนึ่งในคู่มือที่ให้ความรู้เรื่องการดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์ที่ตรงกับยุคปัจจุบัน เหมาะแก่การนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตแก่ผู้สูงอายุต่อไป และสามารถดาวน์โหลดอ่านได้ที่ www.tcels.or.th / www.alz.or.th และในปีนี้ ทีเซลส์ได้พัฒนาแอปพลิเคชั่นในการฝึกความจำผ่านเกม "ครอบครัวหมากรุกสนุกจำ" ซึ่งคาดว่าจะได้ใช้กันในต้นปีหน้า การอบรมครั้งนี้ เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ช่วยเหลือสังคมเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้สูงอายุ"
          นายแพทย์ยุทธ โพธารามิก ประธานมูลนิธิโรคอัลไซเมอร์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า "การจัดงานในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้รับความรู้ ความเข้าใจ ในการป้องกัน และดูแลตนเอง ดูแลญาติ รวมถึงให้ความสำคัญในการดูแลผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์ที่ถูกต้องอย่างเหมาะสม และช่วยให้คุณภาพชีวิตทั้งผู้ป่วยและผู้ดูแลดีขึ้น ทางมูลนิธิฯ ยังคำนึงถึงแนวทางการลดความเสี่ยงการเป็นโรคอัลไซเมอร์ของผู้สูงวัย จึงได้จัดทำ "เมมโม โอ เกะ : Memo_O_Ke" โดยเป็นเพลงคาราโอเกะ ที่มีเนื้อเพลงบางท่อนที่หายไป บางคำขาดหายไป เพื่อให้ผู้สูงวัยและประชาชนทั่วไปได้ฝึกความจำ เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยทดสอบความจำและผ่อนคลายความตึงเครียด สำหรับผู้ที่เข้าร่วมอบรมจะได้รับแผ่น DVD Memo_O_Ke ซึ่งเป็นบทเพลงที่ถูกลิทธิ์จากค่ายเพลง ที่ให้การสนับสนุนในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงวัยอีกด้วย"