ข่าวประชาสัมพันธ์อีเวนท์

FAMZ และ ReedTradex เชิญร่วมประสบการณ์ ถอดบทเรียนธุรกิจครอบครัวจากละคร…”เลือดข้นคนจาง” ใน Family Business Forum 2018

          FAMZ และ ReedTradex ขอเชิญร่วมประสบการณ์ ถอดบทเรียนธุรกิจครอบครัวจากละคร..."เลือดข้นคนจาง" เมื่อเกิดวิกฤติในครอบครัวจะทำอย่างไรเพื่อปกป้องชื่อเสียงของวงศ์ตระกูล และรักษาความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัวให้คงอยู่สืบต่อไปได้
          ความรักความผูกพันของครอบครัวและการบริหารธุรกิจครอบครัวจะถึงจุดจบหรือได้ไปต่อ ร่วมค้นหาคำตอบกับแขกรับเชิญคนพิเศษ คุณนพดล ธรรมวัฒนะ และ ดร.เอกชัย อภิศักดิ์กุล ผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจครอบครัว ได้ที่งาน Family Business Forum 2018 ในวันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13:00 - 17:00 น. ห้อง MR210 ชั้น 2 ศูนย์นิทรรศการ และการประชุมไบเทค บางนา โดยสามารถลงทะเบียนได้ที่หน้างาน