ข่าวประชาสัมพันธ์อีเวนท์

นิทรรศการศิลปะ wandering 2 (การผจญภัยแห่งจิต ครั้งที่2)

          นิทรรศการศิลปะ wandering 2 (การผจญภัยแห่งจิต ครั้งที่2)
          ผลงานโดย วรกร ธงชัยขาวสอาด
          พิธีเปิด 4 ธันวาคม 2561 เวลา 13:00 น
          จัดแสดง ระหว่าง 3-14 ธ.ค.61 ณ อาคารพรรณรายชั้น2 หอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร(วังท่าพระ) : Art Centre Silpakorn University bangkok (ชมฟรี)
          การผจญภัยแห่งจิต เป็นการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะรูปแบบนามธรรมแบบฉับพลัน ที่ถ่ายทอดความรู้สึกที่ลึกซึ้งสะเทือนอารมณ์ เรื่องราว ความทุกข์ ความสุข ที่ผ่านเข้ามาเป็นประสบการณ์ชีวิต สะท้อนสู่การแสดงออกเป็นปรากฏการณ์ทางศิลปะ