ข่าวประชาสัมพันธ์อีเวนท์

รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก

          มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ขอเชิญร่วมกิจกรรมรณรงค์ "ยุติความรุนแรงต่อเด็ก" ซึ่งเป็นการดำเนินงานภายใต้โครงการ 'ยุติความรุนแรงต่อเด็ก' ของมูลนิธิศุภนิมิตฯ เพื่อรับฟังเสียงสะท้อนจากเด็กและเยาวชนจากทุกภูมิภาคต่อปัญหาความรุนแรงที่พวกเขาประสบทั้งกับตนเองและได้พบเห็นในชีวิตประจำวัน รวมถึงการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เพื่อเป็นแนวทางนำเสนอให้แก่รัฐบาลในการแก้ไขและยุติความรุนแรงต่อเด็กเพื่อขับเคลื่อนเป็นนโยบายระดับประเทศต่อไป
          โดยภายในงานมีกิจกรรมประกอบด้วย การอภิปรายและประชุมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ 'Beyond the Boundary – เราทุกคนต้องช่วยกันยุติความรุนแรงต่อเด็ก' พร้อมรับฟังเสียงสะท้อนของเด็กและเยาวชนจากทุกภูมิภาคของประเทศไทย เรื่อง "ความรุนแรงต่อเด็กทางร่างกายและจิตใจในครอบครัว" การเดินรณรงค์เพื่อช่วยกันยุติความรุนแรงต่อเด็ก กิจกรรม Workshop เยาวชนกับการมีส่วนร่วมในการยุติความรุนแรงต่อเด็ก กิจกรรมถ่ายภาพรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก นิทรรศการ 'เราทุกคนต้องช่วยกันยุติความรุนแรงต่อเด็ก' และการแสดงเจตจำนงในการยุติความรุนแรงต่อเด็กโดยหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรภาคประชาสังคม
กิจกรรมรณรงค์ "ยุติความรุนแรงต่อเด็ก" จะจัดขึ้นในวันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2561 ตั้งแต่เวลา 11.00-19.00 น. ณ ห้องเอนกประสงค์ ชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.worldvision.or.th/thaiborn.html