ข่าวประชาสัมพันธ์อีเวนท์

เชิญเที่ยวงาน “โครงการปั้นดาว ณ สุขสยาม” ที่รวมของดีมากมายจากทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 15-18 พฤศจิกายน นี้

          สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และ โซนสุขสยาม ไอคอนสยาม เชิญชวนพี่น้องชาวไทยเที่ยวงาน"โครงการปั้นดาว ณ สุขสยาม" ที่รวมรวมสินค้าของดีของเด่นทั่วประเทศไทย ที่สสว.ได้ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพอย่างครบวงจรให้สินค้าโดนใจ ผู้บริโภค อาทิ กลุ่มผลิตปลาร้าทรงเครืองหัวหิน, ข้าวเหนียวมูลมะม่วงมหาชนก / น้ำดอกไม้ – ร้านข้าวขวัญเมือง, สหกรณ์ศูนย์ศิลปาชีพทอผ้าไหมแพรวาบ้านโพน และอีกมากมาย
          โดยในงาน คุณกอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน SME Star Academy " ปั้นดาว ณ สุขสยาม" โครงการที่เปิดโอกาสให้ SME พัฒนาศักยภาพ จัดโดย สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และ สุขสยาม โดยงานจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-18 พฤศจิกายน นี้ ที่ ชั้น G สุขสยาม ไอคอนสยาม

          หมายเหตุ ที่มาของ โครงการปั้นดาว ณ สุขสยาม โดย สสว.
          ปัจจุบัน มีผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นที่มีศักยภาพจำนวนมาก แต่ผู้ประกอบการประสบปัญหา ขาดการพัฒนา หรือไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน หรือช่องทางการตลาดได้ 1.ผลิตสินค้าไม่ตรงกับความต้องการของตลาด 2. การบริหารจัดการยังไม่เป็นระบบ 3. ขาดแคลนแรงงาน 4. ขาดการสนับสนุนทางการเงิน 5. ขาดการรวมกลุ่มของผู้ประกอบการ 6. ขาดการประชาสัมพันธ์และการเข้าถึงตลาดใหม่ๆ ซึ่งที่ผ่านมามีหน่วยงานจำนวนมากที่เข้ามาช่วยเหลือ และส่งเสริม แต่ขาดการบูรณาการระหว่างกัน ทำให้ผลที่เกิดขึ้นนั้นยังไม่ครบทั้งระบบ หรือมีผลลัพธ์ในวงกว้างมากนัก ทั้งนี้ทางโครงการฯ เข้ามาช่วยสนับสนุน ผลักดันให้ผู้ประกอบการที่มีศักยภาพไปสู่ฝั่งความสำเร็จ การสนับสนุนแบ่งเป็น พัฒนาเฉพาะด้าน เกี่ยวกับ การออกแบบ การผลิต , การบริหารจัดงาน, การใช้งานวิจัย และเทคโนโลยี, การตลาด การขนส่ง และ พัฒนาเฉพาะกลุ่ม อาทิ สินค้าเกษตรอุตสาหกรรม, ผลิตภัณฑ์จากหม่อนไหม/ สินค้าชุมชน หรือท้องถิ่น, การท่องเที่ยวชุมชน ซึ่งท่านจะเห็นได้ในงาน