ข่าวประชาสัมพันธ์อีเวนท์

สวนผักคนเมือง ชวนร่วมเสวนา ปลูกเมืองเสวนา รวมพลังเปลี่ยนเมืองด้วยอาหาร

          ชวนมาร่วมปลูกเมืองเสวนา รวมพลังเปลี่ยนเมืองด้วยอาหาร
          จะดีหรือไม่?? ถ้าการเปลี่ยนแปลงของเมือง สามารถเกิดขึ้นได้ด้วยการกินอยู่ของผู้คน พลังของคนธรรมดาที่สามารถนำพาให้เกิดการสร้างสรรค์ชุมชนและสังคมให้งดงามได้ อยากชวนคุณมาร่วมปลูกเมืองเสวนา รวมพลังเปลี่ยนเมืองด้วยอาหาร ด้วยกัน
          หลักสูตรการเรียนรู้ปลุกพลังนักปลูกเมือง ศูนย์เรียนรู้เกษตรในเมือง บ้านเจ้าชายผัก และโครงการสวนผักคนเมือง มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน ขอเชิญชวนคนเมืองและเหล่าผู้แสวงหาคุณภาพชีวิต มาร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แบ่งปันประสบการณ์ด้วยกันกับเหล่าผู้รู้และผู้สร้างการเปลี่ยนแปลง หลากหลายท่าน อาทิ
          ผศ.ดร.ปิยะพงษ์ บุษบงก์ จาก สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU School of Public Policy) กับหลากหลายความเคลื่อนไหวของขบวนการขับเคลื่อนเมืองด้วยความมั่นคงทางอาหาร และความยั่งยืนุ
          คุณพรพนา ก๊วยเจริญ
          จาก Land Watch Thai จับตาปัญหาที่ดิน โครงสร้างปัญหาที่ดินที่ส่งผลต่อพื้นที่อาหาร
          คุณวรางคนางค์ นิ้มหัตถา
          จาก โครงการสวนผักคนเมือง ความเคลื่อนไหวของเหล่าผู้คนที่ร่วมปลูกเมือง ปลูกชีวิต ทั้งในประเทศไทยและต่างแดน
          เชฟตาม คุณชุดารี เทพาคำ
          ท๊อปเชฟ ไทยแลนด์ คนแรกของประเทศไทย กับประสบการณ์จากแปลงสู่จาน จากชุมชนและธรรมชาติสู่ปากท้องผู้คน
          ชวนคิดชวนคุย โดย เจ้าชายผัก-นคร ลิมปคุปตถาวร แห่งโครงการสวนผักคนเมือง
          นอกจากนี้ภายในงานยังมี กิจกรรมที่น่าสนใจอีกมากมาย ทั้ง workshop การปลูกผักด้วยวิถีเกษตรเมืองเชิงนิเวศ และการทำถ่านชีวภาพ และพิเศษสุดกับ ตลาดนัดผู้ผลิตพบผู้บริโภค City Farm Market ที่มีผลผลิตและผลิตภัณฑ์จากพี่น้องผองเพื่อนชาวสวนผักคนเมืองและเครือข่ายความมั่นคงทางอาหาร
          พลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวง พบกัน วันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2561 เวลา 9.30-12.00 น. ที่ มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน อ. ไทรม้า จ. นนทบุรี
          โปรดนำภาชนะสำหรับใส่อาหาร น้ำดื่มส่วนตัวมาร่วมงาน ด้วยนะจ๊ะ
          สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ติดต่อได้ที่
          http://www.thaicityfarm.com/events/ชวนมาร่วมปลูกเมืองเสวน/