ข่าวประชาสัมพันธ์อีเวนท์

โอกาสทอง SMEs กลุ่มธุรกิจท่องเที่ยว เติมองค์ความรู้ปรับแสงสร้างมูลค่าเพิ่มในงาน “Thailand Lighting Fair 2018”

          ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Development Bank) หรือ ธพว. เชิญชวนผู้ประกอบกอบการกลุ่มธุรกิจโรงแรม ร้านอาหาร ร้านค้าปลีก สปา หรือธุรกิจเกี่ยวเนื่องกลุ่มท่องเที่ยว เข้าร่วมงาน "Thailand Lighting Fair 2018" เพื่อเติมองค์ความรู้สร้างประสบการณ์ใหม่ ในการยกระดับมาตรฐานสถานที่ประกอบการ ให้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มและรองรับความต้องการของผู้บริโภคในยุคปัจจุบันได้ โดยภายในงานมีนักออกแบบแสงและสถาปัตยกรรม (Lighting Designer/Architect) กว่า 10 ราย ร่วมให้คำปรึกษาแนะนำ อาทิ แสงกับกลุ่มธุรกิจที่พัก (โฮสเทล และ โฮมสเตย์) แสงกับกลุ่มธุรกิจร้านอาหารและร้านค้าปลีก แสงกับกลุ่มธุรกิจบริการ (สปาและความงาม เป็นต้น โดยภายในงานธนาคารได้ร่วมออกบูธให้บริการรับคำปรึกษาแนะนำด้านสินเชื่อ เพื่อสนับสนุนแหล่งเงินทุน ผลักดันผู้ประกอบการให้เติบโต ยั่งยืน
          โดยงานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 – 10 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 – 18.30 น. ณ ฮอลล์ 102-104 ไบเทคบางนา กรุงเทพฯ ผู้ประกอบการสนใจลงทะเบียนเข้าร่วมงาน ฟรี! http://url.ie/1333q