ข่าวประชาสัมพันธ์อีเวนท์

ขอเชิญชวนร่วมโครงการ “ไม่เป็นหนี้เป็นลาภอันประเสริฐ”

          บริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด ได้กำหนดเปิดบูธให้คำปรึกษาการเจรจาหนี้ให้กับลูกหนี้ของบริษัทฯภายใต้โครงการ "ไม่เป็นหนี้เป็นลาภอันประเสริฐ" (Refresh Credit by IAM) ตั้งแต่วันที่ 9 ถึง 11 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 ข 20.00 น. ณ ศูนย์การค้า MBK Center ชั้น 5 โซน Outlet In Town และนำทรัพย์สินรอการขาย (NPA) ของบริษัทฯ ออกมาจำหน่ายในงานดังกล่าวอีกด้วย
          ทั้งนี้บริษัทฯ ยังได้เชิญพันธมิตรจากหลากหลายธุรกิจเข้าร่วมออกบูธในงานดังกล่าว ได้แก่ บมจ.ทิพยประกันภัย, บมจ.หลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย), บมจ.เวนเจอร์ อินคอร์ปอเรชั่น, บริษัท สำนักกฎหมาย ซี.เอ.แอล. จำกัด และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ทำให้งานครั้งนี้จะเป็นการให้บริการและให้คำปรึกษาจากหลากหลายธุรกิจ ได้แก่ การบริหารทรัพย์สินและเลือกชมทรัพย์สินรอการขาย (NPA), การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ด้านประกันภัย - ประกันชีวิต, การให้คำปรึกษาด้านเทคโนโลยีทางการเงิน (Financial Technology), การให้ความรู้ด้านการบริหารหนี้สาธารณะ และด้านนวัตกรรมต่างๆ
          แล้วพบกันนะครับ กับงาน "Refresh Credit by IAM" ในวันศุกร์ที่ 9 ถึง วันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายนนี้ ตั้งแต่เวลา 10.00 – 20.00 น. (วันที่ 9 เปิดให้เข้างานหลัง 12.00 น. เป็นต้นไป) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ ส่วนงานสื่อสารองค์กร บริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด โทร.02-119-1498 ต่อ 3151 และ 3152