ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

เริ่มแล้ว! e-Biz Expo Asia 2018 และ OEM Manufacturer Expo 2018

          "นีโอ" จัดใหญ่งานแสดงธุรกิจบริการด้านอีคอมเมิร์ซครบวงจรและงานแสดงอุตสาหกรรมรับจ้างผลิตสินค้า จับมือภาครัฐและเอกชน ขนกูรูเสริมความรู้ธุรกิจอีคอมเมิร์ซและรับผลิตสินค้า 
          
          บริษัท เอ็น.ซี.ซี.เอ็กซิบิชั่น ออกาไนเซอร์ จำกัด หรือ นีโอ ผนึกพันธมิตรจัดงาน e-Biz Expo Asia 2018 ครั้งที่ 4 และ OEM Manufacturer Expo 2018 งานแสดงเทคโนโลยีอีคอมเมิร์ซและพัฒนาธุรกิจอีคอมเมิร์ซที่ครบวงจรและงานแสดงสินค้าภาคอุตสาหกรรมรับจ้างการผลิตที่ใช้เทคโนโลยีผลิตสินค้าอย่างมีคุณภาพ ปลอดภัย และได้มาตรฐาน พบกับผู้ประกอบการรับจ้างการผลิตตัวจริง มีนวัตกรรมการผลิตที่มีคุณภาพและถูกต้องตามกฎหมาย กว่า 120 ราย มาจัดแสดงภายใน 2 งานนี้ ระหว่างวันที่ 7-9 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 – 18.00 น. Hall 106 ไบเทค บางนา ซึ่งงานดังกล่าวตอบโจทย์สำหรับใครที่ต้องการทำธุรกิจใหม่เป็นของตัวเองหรือต้องการให้ธุรกิจสอดคล้องกับโลกยุคดิจิทัล ใครที่ต้องการไอเดียใหม่ๆและความรู้ไปต่อยอดทางธุรกิจในด้าน e Business เช่นในเรื่อง e-Marketplace การหาช่องทางทำการค้าบนโลกออนไลน์ e-payment ทางเลือกการชำระเงินแบบสังคมไร้เงินสดที่ทำให้ธุรกิจคล้องตัวยิ่งขึ้น e-Logistics การขนส่งแบบเรียลไทม์สามารถลดต้นทุนและเพิ่มศักยภาพให้เหนือคู่แข่งได้และdigital marketing จะพาเราทำธุรกิจได้แบบทันโลกปัจจุบันและพร้อมเตรียมตัวนำธุรกิจก้าวสู่อนาคต โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมศักยภาพของผู้ประกอบในการก้าวเข้าสู่ธุรกิจอีคอมเมิร์ซ ผลักดันอุตสาหกรรม วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศให้พร้อมเข้าสู่การแข่งขันในระดับอาเซียนและระดับโลก ตลอดจนส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศไทยในฐานะเป็นประเทศที่สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์อย่างมีมาตรฐานและเป็นระบบ
          คุณสุชาดา ชาตินักรบ ผู้จัดการโครงการอาวุโส บริษัท เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซิบิชั่น ออกาไนเซอร์ จำกัด กล่าวว่า ผู้เข้าร่วมงาน e-Biz Expo Asia 2018 ครั้งที่ 4 จะได้พบบริษัทชั้นนำของประเทศไทยที่รวมพลังกันมานำเสนอโซลูชั่นและบริการเพื่อธุรกิจอย่างครบวงจร กว่า 50 บริษัท จาก 4 หัวใจสำคัญในธุรกิจออนไลน์และอีคอมเมิร์ซกับ 4 โซนธุรกิจ 1.) e-Commerce Show 2.) e-Payment Show 3.) e-Logistics Show 4.) Digital Marketing นอกจากนี้ยังมีงานสัมมนาทางด้านธุรกิจอีคอมเมิร์ซโดยกูรูชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศซึ่งจะเป็นโอกาสในการพบปะกับผู้คนแนวหน้าในวงการธุรกิจอีคอมเมิร์ซและสิ่งสำคัญคือภายในงาน e-Biz Expo Asia 2018 ครั้งนี้จะแสดงให้เห็นโอกาสของ SMEs ไทยในยุคดิจิทัลสู่ตลาดโลก โดยมีการเชิญผู้ให้บริการ Service Provider ที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการประกอบธุรกิจ ให้ผู้ประกอบการไทยที่สนใจสามารถใช้เทคโนโลยีด้าน e-commerce ใหม่ที่นำมาจัดแสดงในงาน
          และครั้งแรกของเมืองไทยกับการจัดงาน OEM Manufacturer Expo 2018 งานแสดงสินค้าภาคอุตสาหกรรมรับจ้างการผลิตที่ใช้เทคโนโลยีผลิตสินค้าอย่างมีคุณภาพ ปลอดภัย และได้มาตรฐานหรือ Smart factoryงานที่เปิดโอกาสให้กับบุคคลทั่วไป หรือผู้ประกอบการรายย่อยที่สนใจจะมีแบรนด์เป็นของตัวเอง ได้พบผู้ประกอบการรับจ้างการผลิตตัวจริงมีนวัตกรรมการผลิตที่มีคุณภาพและถูกต้องตามกฎหมาย โดยรวบรวมโรงงานรับผลิตสินค้าที่ใช้นวัตกรรมและได้รับมาตราฐานมาจัดแสดงอย่างครบวงจรอาทิ โรงงานรับผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร, โรงงานรับผลิตเครื่องสำอาง, โรงงานรับผลิตอาหารและเครื่องดื่ม, โรงงานรับผลิตเสื้อผ้า, กระเป๋า, รองเท้า, โรงงานบรรจุภัณฑ์ ฯลฯ พร้อมกับการให้คำปรึกษาการสร้างแบรนด์สินค้าตั้งแต่เริ่มต้น จนนำไปสู่การวางจำหน่ายสินค้าในช่องทางต่างๆ โดยได้รับการสนับสนุนจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (สอท.), ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย(SME Bank), บริษัท โควิก เคทท์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
          โดยคาดว่าจะมีผู้เข้าชมงานครั้งนี้กว่า 10,000 คน สร้างมูลค่าซื้อขายภายในงานกว่า 190 ล้านบาทเพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดการลงทุนยังมีโปรโมชั่นดีๆ จากผู้สนับสนุนการจัดงาน ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย(SME Bank) มานำเสนอให้กับผู้สนใจได้เลือกชมเลือกหาแบบครบวงจร ตอบโจทย์ผู้เริ่มต้นธุรกิจอย่างแท้จริง กับโปรโมชั่นดีๆ ที่รัฐบาลจัดให้ จาก SME Bank อาทิ โครงการสินเชื่อเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชน (เศรษฐกิจติดดาว), โครงการฟื้นฟูและเสริมศักยภาพวิสาหกิจขนาดย่อม (เถ้าแก่ 4.0),สินเชื่อ Smart Factoring (บัญชีเดียว) ฯลฯ
          ทั้ง 2 งานได้รับความร่วมมือจากภาครัฐ อาทิ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (สอท) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Bank), สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (NIA), สมาคมหน่วยบ่มเพาะธุรกิจและอุทยานวิทยาศาสตร์ไทย (Thai BISPA), สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED), สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) พร้อมพันธมิตรภาคเอกชน อาทิ บริษัทยักษ์ใหญ่แห่งการผลิตเครื่องสำอางและอาหารเสริม โควิก เคทท์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด, ตลาดต่อยอดและต่อยอดออนไลน์ " นางสาวสุชาดากล่าว
ด้าน นายไพฑูรย์ ศิริฉัตรชัยกุล รองเลขาธิการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กล่าวว่า สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มีภารกิจสำคัญคือการสนับสนุนให้ภาคอุตสาหกรรมของประเทศในทุกระดับสามารถเติบโตได้อย่างเข้มแข็ง สามารถขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทยให้เจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องและก้าวไกลสู่สากลอย่างเต็มภาคภูมิ นำพาเศรษฐกิจไทยสู่ความรุ่งเรืองและมั่นคง โดยการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทย โดยดึงนวัตกรรมเทคโนโลยีมาใช้ พัฒนาฐานข้อมูลและเชื่อมโยงการค้าระหว่างประเทศ ส่งเสริมผู้ประกอบการรายใหม่ (สตาร์ต อัพ) และยกระดับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) พร้อมทั้งให้ผู้ประกอบการเหล่านี้เข้าถึงเครื่องมือของภาครัฐอย่างเต็มที่ และสนับสนุนธุรกิจอีคอมเมิร์ซในประเทศไทย ให้เปลี่ยนรูปแบบการซื้อ-ขายแบบเดิม ไปสู่ธุรกิจ อี-บิซิเนส(e-business) 
          "จากภารกิจสำคัญ ดังกล่าวที่เน้นการพัฒนาส่งเสริมกลุ่มอุตสหกรรมให้มีที่คุณภาพและนำนวัตกรรมต่างๆเข้ามาเสริมให้เกิดการทำงานที่มีปะสิทธิภาพ มุ่งสู่ระดับสากล สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยจึงให้การการสนับสนุนการจัดงาน e-Biz Expo Asia 2018 และ OEM Manufacturer Expo 2018 เพื่อเสริมสร้างศักยภาพด้านการตลาดยุคดิจิทัล และการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพให้กับนักธุรกิจรุ่นใหม่ และผู้ประกอบการรายย่อย โดยระดมผู้ประกอบกิจการรับจ้างผลิตสินค้าชั้นนำกว่า 120 ราย จาก 5 กลุ่มอุตสาหกรรมหลักได้แก่ อุตสาหกรรมเสริมอาหาร, อุตสาหกรรมเครื่องสำอาง, อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม, อุตสาหกรรมเสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า และเครื่องหนัง และอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์และแพ็คเกจเพื่อให้นักธุรกิจรุ่นใหม่ และผู้ที่ต้องการทำธุรกิจด้วยตนเองได้พบปะกับผู้รับจ้างผลิตสินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐาน ปลอดภัย 100% ป้องกันสินค้าไม่มีคุณภาพออกสู่ตลาด" นายไพฑูรย์ กล่าว
          ทั้งนี้ภายในงานยังมีการจัดสัมมนาให้ความในหัวข้อที่น่าสนใจ อาทิ ในหัวข้อหลักคือก ปรับกลยุทธ์ พลิกธุรกิจด้วย Business Model Innovation เรียนรู้กระบวนทัศน์ทางธุรกิจ เพื่อพาธุรกิจคุณก้าวเข้าสู่ธุรกิจดิจิทัลที่จะมีการบรรยายในเรื่อง Future to the Businessคุณสมบัติที่ธุรกิจคุณจำเป็นต้องมีสำหรับโลกธุรกิจในอนาคต เรื่อง Global Business Reviewเปิดโลกไอเดียธุรกิจดิจิทัล ที่น่าสนใจจากทั่วทุกมุมโลกเป็นต้น และอีกหัวข้อหลักคือ สร้างคุณค่าให้ธุรกิจคุณมีมูลค่าเพิ่ม ด้วย Brand Innovation เข้าใจการสร้างแบรนด์ดิจิทัลอย่างถูกต้อง เพื่อให้ธุรกิจคุณน่าเชื่อถือในหัวใจลูกค้า ที่จะมีการบรรยายในเรื่อง Branding 5.0 เทรนด์การสร้างแบรนด์ในแบบธุรกิจโลก 5.0 เรื่อง Brand Design Methodologyขั้นตอนการสร้างแบรนด์ดิจิทัล เป็นต้น หัวข้อหลักสุดท้ายคือ เพิ่มลูกค้าที่รักธุรกิจคุณอย่างมหาศาลบนดิจิทัลแพลทฟอร์ม ด้วย Lovemarks Marketing เลือกเครื่องมือในการสะสมฐานลูกค้า และ เทคนิคในการทำให้พวกเขาบอกต่อ ที่จะมีการบรรยายในเรื่อง Digital Journey ท่องโลกการตลาดดิจิทัล ให้คุณเข้าใจภาพรวมเพื่อให้เลือกเครื่องมือได้เหมาะกับธุรกิจคุณเรื่อง A5 Methodology เรียนรู้วิธีการเข้าใกล้ลูกค้าคุณบนโลกดิจิทัล แบบ Phillip Kotler เป็นต้น
          ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมงาน e-Biz Expo Asia 2018 และ OEM Manufacturer Expo 2018 ได้ระหว่าง7-9 มิถุนายน 2561 ณ ฮอลล์ EH 106 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา สามารถเข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ebizexpoasia.comและwww.oemexpo.co