ข่าวประชาสัมพันธ์อีเวนท์

Thailand Industry Expo 2018 CHANGE to SHIFT ก้าวสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0

          Thailand Industry Expo 2018 ยกระดับและก้าวสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 ในวันที่ 2-5 สิงหาคม 2561 ณ ชาเลนเจอร์ 2-3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี โดย ดร.พสุ โลหารชุน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ผ่านแนวคิด CHANGE to SHIFT "เปลี่ยนเพื่อปรับ...ยกระดับอุตสาหกรรมไทย" จัดขึ้นมาเพื่อสะท้อนถึงความสำคัญที่ทุกภาคส่วนของอุตสาหกรรมไทย ต้องการปรับและเปลี่ยนแปลงเพื่อการยกระดับและก้าวสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 งานนี้จะเป็นเวทีส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนอุตสาหกรรม 4.0 ตามทิศทางการพัฒนาสู่ประเทศไทย 4.0 เพื่อขยายและให้ความสำคัญกับความร่วมมือทั้ง ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และภาคประชาชน เพื่อร่วมกันปรับและเปลี่ยนเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมทั้งระบบ ในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ให้คนในภาคอุตสาหกรรมบอกต่อความคิดและความรู้ไปยังผู้ประกอบการ นักศึกษา และประชาชน
          การ CHANGE to SHIFT จะสร้างประโยชน์ให้อย่างไรกับภาคอุตสาหกรรมและประเทศไทย คำตอบคือ...ความร่วมมือจากทุกคนในการปรับเพื่อเปลี่ยน ในวันที่ 2-5 สิงหาคม ในงาน Thailand Industry Expo 2018