ข่าวประชาสัมพันธ์อีเวนท์

มิวเซียมสยาม จัดแถลงข่าวเปิดนิทรรศการ ชายหญิงสิ่งสมมุติ: Gender Illumination

           มิวเซียมสยาม เรียนเชิญสื่อมวลชนร่วมแถลงข่าวเปิดนิทรรศการ ชายหญิงสิ่งสมมุติ: Gender Illumination นิทรรศการเพื่อความหลากหลายทางเพศ กับอนาคตของโลกที่จะเข้าสู่สภาวะไร้เพศ 

          คุณจะได้พบกับ 
          โซนไทม์ไลน์ความหลากหลายทางเพศของสื่อในไทย
          ห้องน้ำไร้เพศ กระตุกต่อมสงสัย ทำไมเพศต้องถูกจำกัดด้วยเพียงห้องน้ำ
          แบ็กสเตจหลังม่านละครชีวิต ให้คุณแต่งตัวทลายกรอบเพศแบบจัดเต็ม

          และ ไฮไลท์ 
          "สิ่งจัดแสดงแห่งชีวิต" ที่สะท้อน "Story" ครบรสของ LGBTQ อาทิ
          - "พวงหรีด" จุดเริ่มต้นความรักที่ทุกคนรู้ - "ใบปริญญา" ของเราใช้อะไรไม่ได้ 
          ตลอดจนการรับฟังเทรนด์โลก ในประเด็น 
          "โลกในสภาวะไร้เพศ"
          ในมุมมองหลากมุม จาก ผู้นำด้านความคิดในสังคม

          ปลดแอก กรอบนิยามเรื่องเพศ และ ปลดปล่อยความเป็นตัวตน
          ร่วมสำรวจเนื้อหาทุกมิติของเพศทางเลือกที่มีผลกระทบต่อวิถีโลกพร้อมกัน 

          ในวันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.30 น. – 12.00 น.
          ณ มิวเซียมสยาม ท่าเตียน กรุงเทพฯ

          กำหนดการสำหรับสื่อมวลชน
          09.30 – 10.00 น สื่อมวลชนลงทะเบียน พร้อมรับอาหารว่าง
          10.00 – 10.02 น. พิธีกรกล่าวต้อนรับ 
          10.02 – 10.07 น. นายราเมศ พรหมเย็น ผู้อำนวยการ สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ กล่าวถึง วัตถุประสงค์ และรูปแบบของการจัดนิทรรศการชายหญิงสิ่งสมมุติ
          1. ที่มาและรายละเอียดของนิทรรศการ "ชายหญิงสิ่งสมมุติ: Gender Illumination"
          2. มิวเซียมสยามกับการสร้างนิทรรศการในประเด็นซึ่งสร้างเสียงสะท้อนแก่สังคม
          10.07 – 10.25 น. ตัวแทนหน่วยงานความร่วมมือ ร่วมกล่าวเปิดงาน
          - คุณเอสช่า เรสกี อุปทูต สถานทูตแคนาดา 
          - คุณอังคณา นีละไพจิตร กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
          - คุณกิตตินันท์ ธรมธัช นายกสมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย 
          - คุณกิตติคุณ วิทิตมันตาภรณ์ ผู้เชี่ยวชาญกฎหมายระหว่างประเทศโดยเฉพาะเรื่องสิทธิมนุษยชน องค์การสหประชาชาติ 
          - ผู้แทนจากกระทรวงยุติธรรม 
          - ผู้แทนจากสถานทูตโปรตุเกส 
          - ผู้แทนกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์
          - ผู้แทนธนาคารโลก
          10.25 – 10.30 น. พิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการ
          10.30 – 10.45 น. Stand up Talk Show ในหัวข้อ "ชายหญิงสิ่งสมมุติ กับ โลกในสภาวะไร้เพศ" โดย
          - คุณชนน์ชนก พลสิงห์ ตัวแทนภัณฑารักษ์ผู้จัดนิทรรศการ
          1. แนวคิดนิทรรศการ รายละเอียด และไฮไลท์โซนจัดแสดง
          - คุณรัศมีแข ฟ้าเกื้อล้น ดารา-นักแสดง และ คุณพอลลีน งามพริ้ง อดีตแกนนำกลุ่ม "เชียร์ไทย เพาเวอร์"
          1. เรื่องราวเบื้องหลังของวัตถุจัดแสดงในนิทรรศการ
          2. ความรู้สึกและความคิดเห็นในมุมมองของเพศทางเลือกในการใช้พื้นที่ทางสังคม
          - คุณโตมร ศุภปรีชา ตัวแทนนักวิชาการ/นักเคลื่อนไหว
          1. มุมมอง Futuristic Post Modern ในประเด็น โลกกับสภาวะไร้เพศ
          10.45 .0.40 น. วะไร้เพศ ดงในนิทรรศการ– 10.50 น. ผู้บริหารและแขกรับเชิญถ่ายภาพรวมกัน
          10.50 – 10.52 น. พิธีกรกล่าวสรุปภาพรวมการจัดงาน
          10.52 – 12.00 น. นำชมนิทรรศการชายหญิงสิ่งสมมุติ พร้อมสัมภาษณ์พิเศษเพิ่มเติม
          12.00 น. เสร็จสิ้นกิจกรรม