ข่าวประชาสัมพันธ์อีเวนท์

งาน Crafts Bangkok 2018

          เตรียมพบกับงาน Crafts Bangkok 2018 มิติใหม่ของงานแสดงหัตถศิลป์แห่งปี งานที่คุณจะได้พบปะแลกเปลี่ยนมุมมองกับบุคคลในแวดวงศิลปหัตถกรรมทั้งจากในและต่างประเทศ
          ร่วมต่อยอดความคิดสร้างสรรค์สู่ธุรกิจ ชวนกันมาอุดหนุนงานคราฟท์จากช่างฝีมือ ที่ส่งต่อภูมิปัญญาจากรุ่นสู่รุ่น
พร้อมจับไอเดียคนรุ่นใหม่ สู่แนวคิด "หัตถศิลป์ไร้พรมแดน Social Craft Network" สร้างเครือข่าย - สร้างคุณค่า - สร้างโอกาสให้สังคมคราฟท์ไทยเติบใหญ่ยั่งยืน
          มาค้นหาแรงบันดาลใจกันในงาน Crafts Bangkok 2018 นะคะ
          ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.sacict.or.th