ข่าวประชาสัมพันธ์นิทรรศการ

อิมแพ็ค เดินหน้าจัดงาน Medical Devices ASEAN หนุนไทยเมดิคัลฮับของเอเชีย

          อิมแพ็ค ประกาศจัดงานแสดงสินค้าอุปกรณ์การแพทย์นานาชาติและการประชุมวิชาการทางการแพทย์ หรือ Medical Devices ASEAN (MDA) 2018 ตอบรับมูลค่าตลาดอุตสาหกรรมอุปกรณ์การแพทย์ 4.2 หมื่นล้าน เติบโตเฉลี่ย 12% โดยกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 11-13 กรกฎาคม 2561 ณ อาคาร 1-2 อิมแพ็ค เมืองทองธานี หวังดันประเทศไทยเป็นเมดิคัลฮับของเอเชียขานรับยุทยธศาสตร์การพัฒนาประเทศของภาครัฐ อีกทั้งยังเป็นงานที่รวมเทคโนโลยีทางการแพทย์ไว้อย่างครบวงจร และเป็นเวทีเจรจาธุรกิจด้านเครื่องมือแพทย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียน คาดมีบริษัทเข้าร่วมแสดงสินค้ากว่า 150 บริษัทจากทั่วโลก และมีบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขเข้าร่วมชมงานไทยและต่างชาติกว่า 4,000 ราย
          มร. ลอย จุน ฮาว ผู้จัดการทั่วไป บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเมนท์ จำกัด ในฐานะผู้จัดงาน MDA 2018 กล่าวว่า สืบเนื่องจากรัฐบาลสนับสนุนให้ไทยก้าวสู่เมดิคัลฮับเอเชีย หรือ ศูนย์กลางการแพทย์ของภูมิภาคเอเชีย โดยจัดสรรงบประมาณด้านการดูแลสุขภาพของภาครัฐถึง 14% จากงบประมาณทั้งหมดในการพัฒนาประเทศ สะท้อนให้เห็นว่ารัฐบาลมุ่งเน้นในการส่งเสริมและพัฒนาด้านการแพทย์และสาธารณสุขอย่างมาก และจากข้อมูลของธนาคารโลก ปี 2558 ไทยมีค่าใช้จ่ายต่อจีดีพีด้านสุขภาพสูงเป็นอันดับ 7 ของโลก นโยบายของภาครัฐที่มุ่งเน้นส่งเสริมด้านการแพทย์และการสาธารณสุข ประกอบกับการที่โรงพยาบาลในประเทศไทยมีระบบบริการทางการแพทย์ที่ทันสมัย และได้รับการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยของผู้ป่วย JCI มากที่สุดในอาเซียน จะส่งเสริมให้ไทยกลายเป็นศูนย์กลางด้านการแพทย์ระดับนานาชาติได้
          ในปีพ.ศ. 2561 คาดว่าการใช้จ่ายด้านสุขภาพในประเทศไทยจะมีมูลค่าสูงถึง 617,000 ล้านบาท โดยมีอัตราการเติบโตต่อเนื่องเฉลี่ยประมาณ 8% ตั้งแต่ปี 2557 ถึง 2561 สำหรับอุตสาหกรรมอุปกรณ์ทางการแพทย์ในประเทศไทยคาดว่าจะมีมูลค่า 42,000 ล้านบาทในปีนี้ เพิ่มขึ้น 12% จากปีที่แล้ว เหตุนี้ อิมแพ็ค ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเติบโตอุตสาหกรรมนี้ จึงได้วางแผนในการจัดงาน Medical Devices ASEAN หรือ MDA 2018 ระหว่างวันที่ 11-13 กรกฏาคม 2561 ด้วยความมุ่งมั่นอย่างเต็มที่เป็นเวทีที่รวบรวมเทคโนโลยี อุปกรณ์ และบริการต่างๆ ด้านการแพทย์และสาธารณสุขอย่างครบวงจร ภายใต้ธีมงาน "Building the Future of Healthcare" เพื่อส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์แห่งเอเชียอย่างแท้จริง
          ภายในงาน MDA 2018 ยังมีการประชุมวิชาการ MDA Congress เพื่อพัฒนาความรู้ด้านวิชาการให้กับบุคลากรทางการแพทย์ จัดโดย ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย รังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ สมาคมเวชสารสนเทศไทย รวมไปถึง สมาคมอุปกรณ์การแพทย์ไทยที่จะมาร่วมจัดสัมมนาและการประกวดในหัวข้อ "เทคโนโลยีหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงวัย" หรือ "Robotic Technology for Ageing Care" อีกด้วย
          พร้อมกันนี้ยังมีการสัมมนาที่น่าสนใจบนเวทีกลาง ร่วมบรรยายโดย Frost & Sullivan บริษัทที่ปรึกษาด้านการวิเคราะห์และวิจัยทางการตลาดที่จะมาพูดถึงแนวโน้มของอุตสาหกรรมการแพทย์ การบรรยายโดย Joint Commission International (JCI) เรื่องมาตรฐาน JCI การบรรยายหัวข้อ "ความท้าทายและโอกาสในอุตสาหกรรมเรื่องมือแพทย์ของไทย" โดยสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์ไทย เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีโปรแกรมจับคู่เจรจาธุรกิจที่ผู้จัดงานเชิญผู้ซื้อที่มาศักยภาพมาร่วมเจรจาและจับคู่ทางธุรกิจกับผู้เข้าร่วมแสดงสินค้าภายในงานอีกด้วย 
          อย่างไรก็ตาม เพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้ประกอบการที่อยู่ในอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ไทย อิมแพ็ค จึงจัดเสวนาพิเศษเรื่อง "ทิศทางความต้องการของอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ไทย" ขึ้น ในวันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมพัชรกิติยาภา อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี เพื่อให้ผู้ผลิต และผู้จัดจำหน่ายอุปกรณ์การแพทย์ รวมไปถึงทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการให้บริการทางการแพทย์ และการดูแลรักษาสุขภาพ ทราบถึงทิศทางความต้องการจากในแง่มุมของผู้ใช้งาน และบุคลากรด้านการแพทย์ทั้งจากทางภาครัฐและภาคเอกชนที่จะมาร่วมเสวนาก่อนถึงจะถึงงานวันจริงในเดือนกรกฏาคม ศกนี้ และได้รับการตอบรับเป็นจำนวนมาก