ข่าวประชาสัมพันธ์นิทรรศการ

โครงการอุทยานแห่งการเรียนรู้เทิดพระเกียรติราชวงศ์จักรี เย็นศิระใต้ร่มพระบารมี

          อุทยานแห่งการเรียนรู้เทิดพระเกียรติราชวงศ์จักรี เย็นศิระใต้ร่มพระบารมี จะจัดขึ้นในวันที่ 25-27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ณ อุทยาการศึกษารัชมังคลาภิเษก มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ขอเชิญชมนิทรรศการเทิดพระเกียรติใต้ร่มพระบารมี
          - เชิญ ชม ชิม ช้อป ตลาดย้อนยุค นวัตกรรมทางการเกษตร Whokshopฟรี
          - การแสดงศิลปวัฒนธรรม โดยนักเรียน และฟังดนตรในสวน โดยดุริยางค์ตำรวจ
          - การออกหน่วยบริการทางการแพทย์แผนไทย และการพยาบาล
          - นวัตกรรมนิทรรศการสามมิติ นิทรรศการภายในศาลาหุ่มข้ามบิณฑ์