ข่าวประชาสัมพันธ์นิทรรศการ

วันเด็กปีนี้ พาน้องๆ หนูๆ มาร่วมเรียนรู้ความหลากหลายที่ลงตัว ที่พิพิธบางลำพู กันเถอะค่ะ

          กิจกรรมวันเด็กประจำปี 2561
          ภายใต้ Concept "เรียนรู้ความแตกต่าง เยาวชนสรรค์สร้างสังคม" เพื่อปลูกฝังให้เด็กไทยเรียนรู้ และเข้าใจถึงความแตกต่างทางความคิด ความเชื่อ วัฒนธรรม และสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขในสังคม เฉกเช่นชาวบางลำพู ที่มีกลุ่มคนหลากหลายชาติพันธุ์ที่อาศัยอยู่ร่วมกันในชุมชนบางลำพูแห่งนี้ ท่ามกลางการใช้เทคโนโลยีที่เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร เชื่อมต่อ ทำให้สังคมมีการแลกเปลี่ยน ใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้น
          สำหรับกิจกรรมภายในงาน
          1. ฉันคือใคร
          กิจกรรมระบายสีตัวการ์ตูนหลากเชื้อชาติที่อาศัยอยู่ในชุมชนบางลำพู เพื่อให้เด็กๆรู้จักกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ที่อาศัยอยู่ร่วมกันในพื้นถิ่น
          2.ลวดลาย จากขดด้าย
          เรียนรู้ลวดลายการแทงหยวกโบราณผ่านภาพและเส้นไหมพรม ที่ให้เด็กๆได้ใช้จินตนาการและมีความปลอดภัยสูง
          3.หลังคากลมๆ
          กิจกรรมประดิษฐ์ที่คั่นหนังสือ: ช่วยส่งเสริมความหลากหลายทางศาสนา ให้เด็กได้เรียนรู้รูปทรงสถาปัตยกรรมของมัสยิดที่สอดแทรกผ่านกิจกรรมกระดาษหลากสีชิ้นเล็กๆ
          4.จากพี่สู่น้อง (เกสรลำพู)
          กิจกรรมเกมและเครื่องดื่ม อาหาร มากมายจากเยาวชน และประชาคมบางลำพู
          5.นิทรรศการภายในอาคาร
          มีรอบทุกๆครึ่งชั่วโมง รอบแรก 10.00 น. รอบสุดท้าย 16.30 น.
          ** พิเศษภายในงาน นอกจากของรางวัลมากมายแล้ว น้องๆหนูๆสามารถแลกรับของที่ระลึกสุดพิเศษจากพิพิธบางลำพูติดมือกลับบ้านไปอีกด้วยค่ะ