ข่าวประชาสัมพันธ์นิทรรศการ

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ จัดพิธีเปิดงานแสดงสินค้าไลฟ์สไตล์รูปแบบใหม่ “STYLE”

          กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ขอเรียนเชิญท่านสื่อมวลชนร่วม พิธีเปิดงานแสดงสินค้า ไลฟ์สไตล์รูปแบบใหม่ "STYLE" โดยการรวมงานแสดงสินค้า 3 งานรวมกันได้แก่ งานแสดงสินค้าแฟชั่น และ งานแสดงสินค้าเครื่องหนัง (BIFF&BIL), งานแสดงสินค้าของขวัญและงานแสดงของใช้ในบ้าน (BIG+BIH) และ งานแสดงสินค้าเฟอร์นิเจอร์ (TIFF) ให้เป็นงานแสดงสินค้าไลฟ์สไตล์ระดับนานาชาติ ในวันอังคารที่ 17 ตุลาคม 2560 เวลา 15.00 น. ณ ห้องภิรัช คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา โดยมีประธาน,ผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์ และสมาคมต่างๆ เข้าร่วมในพิธีเปิดงานครั้งนี้
          จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านสื่อมวลชนเข้าร่วมงานดังกล่าวตามวันและเวลาข้างต้น กรมส่งเสริมการค้า ระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่านสื่อมวลชนเป็นอย่างดี เหมือนเช่นที่ผ่านมา และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย