ข่าวประชาสัมพันธ์นิทรรศการ

เสน่ห์แห่งเส้นสายลายผ้า ภูมิปัญญายโสธร The Wisdom of Yasothon

          เสน่ห์แห่งเส้นสายลายผ้า ภูมิปัญญายโสธร
          The Wisdom of Yasothon
          15-21 กันยายน 2560
          ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี (หลังเก่า)

          งานแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าไหมมัดหมี่ของจังหวัดยโสธร และกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ( อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร อำนาจเจริญ) ระหว่างวันที่ 15-21 กันยายน 2560 ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี (หลังเก่า) ภายในงานท่านจะได้เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ผ้าไหมมัดหมี่ จากกลุ่มผู้ทอผ้าโดยตรง การจำลอง หมู่บ้านท่องเที่ยงเชิงวัฒนธรรมผ้าไหม
กลุ่มจังหวัด "เจริญธานีศรีโสธร" เรียนรู้วิถีไหม วิถีภูมิปัญญา ตลาดนัดชุมชนสินค้า OTOP คัดสรร อาหารอีสานรสแซบ วันเสาร์ที่ 16 กันยายน 2560 เวลา 16.00 น. พิธีเปิดงาน พบกับ เบียร์ พร้อมพงษ์ แชมป์ศึกวันดวลเพลง การแสดงศิลปวัฒนธรรมอีสานพื้นบ้าน ตลอดงาน