ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ข่าวซุบซิบ: อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา ขอเชิญชมนิทรรศการ “สีน้ำหลากสาย จุดประกายแห่งความหวัง”

           ปัจฉิมา ธนสันติ อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา ขอเชิญชมนิทรรศการ “สีน้ำหลากสาย จุดประกายแห่งความหวัง” รวบรวมผลงานของศิลปินสีน้ำระดับอาจารย์ของเมืองไทย อาทิ อาจารย์ วสันต์ นิยมสมาน, อาจารย์อดิศร พรศิริกาญจน์, อาจารย์นพดล เนตรดี, อาจารย์ภาณุภณ จันทรศรี และอาจารย์กฤศวัฒน์ บรรลือทรัพย์......งานนี้ท่านอธิบดีฯบอกว่าเงินที่ได้จากการขายภาพทั้งหมดจะนำไปช่วยเหลือผู้ประสบมหาอุทกภัย...ขอเชิญชวนทุกคนไปร่วมชม และเป็นเจ้าของภาพวาดสีน้ำกันได้ ระหว่างวันที่ 13-16 ธันวาคมนี้ ณ ลานเอนกประสงค์ชั้น 8 กรมทรัพย์สินทางปัญญา