พฤษภาคม 2562

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

มิถุนายน 2562

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

กรกฎาคม 2562

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

วันนี้ – 28 ก.พ. 62 วสท.เชิญส่งผลงานอาคารเข้าประกวด “ASEAN Building Fire Safety Awards 2019”

โลกยุคดิจิตอลก้าวหน้าด้วยเทคโนโลยีควบคู่ความปลอดภัย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ร่วมกับ สมาพันธ์วิศวกรรมอาเซียน (ASEAN Federation of Engineering Organization – AFEO) เชิญผู้สนใจเป็นตัวแทนประเทศไทยบนเวทีสากล ส่งผลงานเข้าประกวดอาคารปลอดภัยดีเด่นใน "โครงการประกวด ASEAN อ่านต่อ…