มีนาคม 2562

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

เมษายน 2562

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

พฤษภาคม 2562

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

ซีอีเอ ผนึกหน่วยงาน เตรียมจัดเฟสติวัลระดับนานาชาติ “แบงค็อกดีไซน์วีค 2019” สร้าง ‘กรุงเทพฯ’ ก้าวสู่เมืองแห่งความคิดสร้างสรรค์ ของอาเซียน

"แบงค็อกดีไซน์วีค 2019" เตรียมเนรมิตพื้นที่กลางกรุงฯ "อาคารไปรษณีย์กลาง – ย่านเจริญกรุง" สู่เฟสติวัลระดับนานาชาติ เริ่ม 26 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2562สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ CEA ผนึกความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐและเอกชน อ่านต่อ…