กันยายน 2561

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

ตุลาคม 2561

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

พฤศจิกายน 2561

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

งานแสดงศิลปะรูปปั้นสำริดและภาพถ่าย หิมพานต์ โดย ปิยทัต เหมทัต

งานแสดงศิลปะรูปปั้นสำริดและภาพถ่ายหิมพานต์โดย ปิยทัต เหมทัตเปิดงานวันเสาร์ที่ 24 มีนาคม 2561 เวลา 18.00 น.เปิดให้ชมตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 7 มิถุนายน 2561เราคาดหมายให้สวนเป็นดินแดนแห่งการสัมผัส : สี, กลิ่น, น้ำ, นกร้อง ในนานาตำนานสวรรค์คือ สวน อีเดน, เอลิสเซียม, หิมพานต์ แต่ปิยทัต เหมทัต อ่านต่อ…