มิถุนายน 2561

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

กรกฎาคม 2561

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

สิงหาคม 2561

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

มิวเซียมสยาม ชวนร่วม “มิวเซียม อินโฟกัส” เดือนมกราคม

มิวเซียมสยาม ชวนผู้สนใจร่วม กิจกรรม "มิวเซียม อินโฟกัส" ประจำเดือน มกราคม ได้แก่ การเสวนา "พระราชพิธีบรมราชาภิเษก" เรียนรู้ประวัติความเป็นมาของพระราชพิธีบรมราชาภิเษก แบบแผนพระราชพิธี ตลอดจนคติความเชื่อทางศาสนาที่มีอิทธิพลกับการประกอบพระราชพิธี การเสวนา อ่านต่อ…

Russia-Thailand: a way to new heights

Russia and Thailand share long-standing friendship. In 2017 we are celebrating the 120th anniversary of the establishment of diplomatic relations between our countries and looking back at the history of friendship between the Russian Emperor Nicolas II and King Rama V of Siam.In Russia we highly อ่านต่อ…

ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-รัสเซีย: ในวาระครบรอบ 120 ปี

ประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศรัสเซียและประเทศไทยเริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการในวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2440 (ค.ศ. 1897) เมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เสด็จประพาสรัสเซีย ในระหว่างการเสด็จประพาสยุโรปครั้งแรกของพระองค์ซึ่งความสัมพันธ์ระหว่างประเทศรัสเซียและประเทศไทยเป็นไปอ อ่านต่อ…

เชิญร่วมงานเทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ ในวันที่ 27 ม.ค. – 4 ก.พ. นี้ ณ โชว์รูมดีสวัสดิ์ ซ.สุขุมวิท 24

บริษัท อุตสาหกรรมดีสวัสดิ์ จำกัด (DEESAWAT) ขอเชิญนักออกแบบและผู้สนใจร่วมงานเทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ 2561 หรือBangkok Design Week 2018 ในระหว่างวันเสาร์ที่ 27 มกราคม ถึงวันอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561เวลา 10.00 20.00 น. ของทุกวัน ณ โชว์รูมดีสวัสดิ์ ซอยสุขุมวิท 24ในงานDEESAWAT ได้สร้างสรรค์กิจกรรม อ่านต่อ…