พฤษภาคม 2561

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

มิถุนายน 2561

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

กรกฎาคม 2561

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

มิวเซียมสยาม จับมือสถาบันคนตาบอดแห่งชาติฯ เปิดตัว “นิทรรศการ ใจ ดู หู ฟัง สัญจรครั้งที่ 1” ชุด “สัมผัสภาพพ่อด้วยหัวใจ” นิทรรศการที่ไม่ต้องใช้ตาดูแต่สัมผัสถึงหัวใจ

มิวเซียมสยาม ร่วมกับ สถาบันคนตาบอดแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนา เปิดตัว นิทรรศการ "ใจ ดู หู ฟัง ครั้งที่ 1 : สัมผัสภาพพ่อด้วยหัวใจ" นิทรรศการที่ไม่ต้องใช้ตาดูแต่เรียนรู้ผ่านการฟังและการสัมผัส ให้ประชาชนร่วมน้อมรำลึกในพระบารมี พระอัจฉริยภาพ และพระราชกรณียกิจ อ่านต่อ…