พฤษภาคม 2561

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

มิถุนายน 2561

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

กรกฎาคม 2561

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

เชฟรอนต่อยอดความสำเร็จ โครงการ Enjoy Science Careers สู่ปีที่ 2 เชิญชวนเยาวชนไทยเปิดประสบการณ์การเรียนรู้อาชีพวิทย์แสนสนุก จุดประกายความสนใจสะเต็มศึกษา ผ่านนิทรรศการอินเทอร์แอคทีฟ แนะแนว 10 อาชีพมาแรงแห่งยุค 4.0

บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ร่วมกับองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) และสถาบันคีนันแห่งเอเซีย สานต่อความสำเร็จโครงการ "Enjoy Science Careers: สนุกกับอาชีพวิทย์" สู่ปีที่ 2 เดินหน้าผลักดันและสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนในการประกอบอาชีพในสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี อ่านต่อ…

ในหลวงรัชกาลที่ 9 ในความทรงจำ : เส้นใยแห่งสายน้ำ เส้นใยผักตบชวา สู่ผลิตภัณฑ์แฟชั่น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สาคร ชลสาคร อาจารย์ประจำในสาขาวิชาสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และคณะผู้วิจัยขอสืบสานความทรงจำในหลวงรัชกาลที่9 จากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในเรื่องของเกษตรพอเพียงในประเทศไทย อ่านต่อ…

Silent Ravage –ความพินาศอันเงียบสงัด โดย Aof Smith

งานนี้ หอศิลป์ศุภโชค ดิ อาร์ต เซนเตอร์ ยอมเปิดบ้านวันจันทร์ ซึ่งปกติเป็นวันหยุด!! เพื่องานนิทรรศการในครั้งนี้โดยเฉพาะ พร้อมผู้สนับสนุนใจดี เครื่องดื่มแอปเปิ้ลไซเดอร์เจ้าแรกของไทย Moose Cider มาร่วมด้วย แล้วพบกันเวลา 18.30 (ลงทะเบียน) ณ หอศิลป์ ศุภโชค ดิ อาร์ต เซนเตอร์ สุขุมวิท อ่านต่อ…