กรกฎาคม 2561

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

สิงหาคม 2561

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

กันยายน 2561

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

SACICT เปิดตัวนิทรรศการสุดพิเศษแห่งปี “BENJARONG: SACICT SIGNATURE COLLECTION” อัตลักษณ์แห่ง “เบญจรงค์ไทย” ศิลปะบนความร่วมสมัยทั้ง “ใช้” และ “โชว์”

ด้วยเล็งเห็นถึงความสำคัญในการอนุรักษ์ สืบสาน และสืบทอดองค์ความรู้อันทรงคุณค่าแห่งการ สร้างสรรค์ผลงานศิลปะชั้นสูงของไทย "SACICT" หรือศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การ มหาชน) สร้างปรากฎการณ์ใหม่ให้เครื่องเบญจรงค์ไทยด้วยการพัฒนาอัตลักษณ์ของ "เบญจรงค์" ที่เปี่ยม อ่านต่อ…

เสน่ห์แห่งเส้นสายลายผ้า ภูมิปัญญายโสธร The Wisdom of Yasothon

เสน่ห์แห่งเส้นสายลายผ้า ภูมิปัญญายโสธรThe Wisdom of Yasothon15-21 กันยายน 2560ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี (หลังเก่า)งานแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าไหมมัดหมี่ของจังหวัดยโสธร และกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ( อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร อำนาจเจริญ) ระหว่างวันที่ 15-21 กันยายน 2560 อ่านต่อ…

รศ.ดร. ภาธร ศรีกรานนท์ รองประธานมูลนิธิคีตรัตน์ จัดงานนิทรรศการ “เสียง ศิลป์ แผ่นดินทอง”

ในฐานะเป็นผู้ถวายงานด้านดนตรี แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มากว่า 30ปี รศ.ดร. ภาธร ศรีกรานนท์ รองประธานมูลนิธิคีตรัตน์ จึงเริ่มโครงการ"คีตรัตนบรมราชานุสรณ์ ธ สถิตกลางใจราษฎร์นิรันดร์" มาตั้งแต่ปี 2559 อ่านต่อ…