ข่าวประชาสัมพันธ์อีเวนท์

พบกับ FutureTales Talk หัวข้อ “10 ปรากฏการณ์ของสังคมไทยอนาคต”

พบกับ FutureTales Talk หัวข้อ “10 ปรากฏการณ์ของสังคมไทยอนาคต” ที่จะพาคุณเปิดมุมมองอนาคตของสังคมไทยกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น ทุกมิติทั้งเพศสภาพ สังคม ครอบครัว เศรษฐกิจ การเมืองและวัฒนธรรมกับ ดร. การดี เลียวไพโรจน์ หัวหน้าคณะที่ปรึกษาศูนย์วิจัยอนาคตศึกษา FutureTales LAB by MQDC และ ดร.ภัณณิน สุมนะเศรษฐกุล ผู้อำนวยการ ฝ่ายวิจัยด้านการคาดการณ์อนาคต FutureTales LAB by MQDC ในวันศุกร์ที่ 24 กรกฏาคม 63 เวลา 10.30 น.

ที่นี่ FutureTales LAB by MQDC facebook.com/FutureTalesLABbyMQDC