ข่าวประชาสัมพันธ์อีเวนท์

” บันทึกคุณแม่ Virtual Talk ” จัดขึ้นเพื่อครอบครัวยุคติจิทัลทั่วประเทศ

วิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่คุกคามสภาพความเป็นอยู่ของคนทั่วโลก ที่ส่งผลกระทบต่อการวิตกกังวล อีกทั้งสภาพความเป็นอยู่ของครอบครัวที่มีเด็กเล็ก และครอบครัวที่อยู่ในระหว่างการตั้งครรภ์ ในการจำกัดการเดินทาง การทิ้งระยะห่าง หรือ SOCIAL DISTANCING และลดการสัมผัสสิ่งรอบตัวต่าง ๆ อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้    

และด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลที่ช่วยให้ทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างทั่วถึง ไม่มีข้อจำกัดด้านเวลาและ สถานที่ เพื่อให้ครอบครัวยุคใหม่ปลอดภัย ทำให้นิตยสารบันทึกคุณแม่ พร้อมด้วย แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ นักการศึกษา จิตแพทย์เด็กกว่า 30 ท่าน ได้ร่วมกันจัด บันทึกคุณแม่ VIRTUAL TALK ครั้งแรกของประเทศไทย เพื่อเปิดโอกาสให้ครอบครัวยุคดิจิทัลได้เข้าถึงข้อมูล ข่าวสารสำหรับหญิงตั้งครรภ์ และครอบครัวที่มีบุตรแรกเกิด ถึง 6 ปี โดยไม่จำกัดสถานที่และเวลาทั่วประเทศไทย

พบกับ '' บันทึกคุณแม่ Virtual Talk '' จัดขึ้นเพื่อครอบครัวยุคติจิทัลทั่วประเทศ
จัดขึ้น วันเสาร์ที่ 1 , วันอาทิตย์ที่ 8 สิงหาคม และ วันเสาร์ที่ 8 , วันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม 2563 นี้

พบกับ มิติใหม่ของ Virtual Talkครั้งแรกของการรวมตัวกว่า 30 แพทย์ นักการศึกษานักจิตวิทยาเด็ก ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการเด็กในการขับเคลื่อน ข้อมูลด้านวิชาการ เพื่อการพัฒนาครรภ์คุณภาพและพัฒนาการเด็กวัยแรกเกิด - 9 ปีและความพร้อมของ พ่อ-แม่คุณภาพ ทั่วประเทศ
บันทึกคุณแม่ VIRTUAL TALK มี 5 โปรแกรม แต่ละ โปรแกรมมี 5 หัวข้อ โดยมีรายละเอียดดังนี้
        -    โปรแกรม PREGNANCY มี 5 หัวข้อ ถ่ายทอด วันที่ 1 และวันที่ 8 สิงหาคม 2563 ราคา 1,500 บาท ดูได้ 2 USERS พิเศษ พร้อม คลิปวีดีโอความรู้ การใช้ยาสำหรับแม่และเด็ก จากเภสัชกรอุทัย สุขวิวัฒน์ศิริกุล ได้ 1 เรื่อง ในจำนวน 5 เรื่อง หรือ คลิปวีดีโอ "เคล็บลับ ชื่อดีมีชัย ตั้งครั้งเดียวใช้ได้ตลอดชีวิต" โดยอาจารย์บอยด์ ศรัทธาอาคม กรุณาระบุ เรื่องที่ต้องการทันที ชมย้อนหลังได้ 90 วัน
        -    โปรแกรม NEWBORN มี 5 หัวข้อ ถ่ายทอด วันที่ 1 และวันที่ 8 สิงหาคม 2563 ราคา 1,500 บาท ดูได้ 2 USERS พิเศษ พร้อม คลิปวีดีโอความรู้ การใช้ยาสำหรับแม่และเด็ก จากเภสัชกรอุทัย สุขวิวัฒน์ศิริกุล ได้ 1 เรื่อง ในจำนวน 5 เรื่อง หรือ คลิปวีดีโอ "เคล็บลับ ชื่อดีมีชัย ตั้งครั้งเดียวใช้ได้ตลอดชีวิต" โดยอาจารย์บอยด์ ศรัทธาอาคม กรุณาระบุ เรื่องที่ต้องการทันที ชมย้อนหลังได้ 90 วัน
        -    โปรแกรม TODDLER มี 5 หัวข้อ ถ่ายทอด วันที่ 2 และวันที่ 9 สิงหาคม 2563 ราคา 1,500 บาท ดูได้ 2 USERSพร้อม คลิปวีดีโอความรู้ การใช้ยาสำหรับแม่และเด็ก จากเภสัชกรอุทัย สุขวิวัฒน์ศิริกุล ได้ 1 เรื่อง ในจำนวน 5 เรื่อง หรือ คลิปวีดีโอ "เคล็บลับ ชื่อดีมีชัย ตั้งครั้งเดียวใช้ได้ตลอดชีวิต" โดยอาจารย์บอยด์ ศรัทธาอาคม กรุณาระบุ เรื่องที่ต้องการทันที ชมย้อนหลังได้ 90 วัน
        -    โปรแกรม PRE SCHOOL มี 5 หัวข้อ ถ่ายทอด วันที่ 2 และวันที่ 9 สิงหาคม 2563 ราคา 1,500 บาท ดูได้ 2 USERS พร้อม คลิปวีดีโอความรู้ การใช้ยาสำหรับแม่และเด็ก จากเภสัชกรอุทัย สุขวิวัฒน์ศิริกุล ได้ 1 เรื่อง ในจำนวน 5 เรื่อง หรือ คลิปวีดีโอ "เคล็บลับ ชื่อดีมีชัย ตั้งครั้งเดียวใช้ได้ตลอดชีวิต" โดยอาจารย์บอยด์ ศรัทธาอาคม กรุณาระบุ เรื่องที่ต้องการทันที ชมย้อนหลังได้ 90 วัน
        -    โปรแกรม DIGITAL KIDS มี 4 หัวข้อ ถ่ายทอด วันที่ 1,2 และวันที่ 8,9 สิงหาคม 2563 ราคา 1,200 บาท ดูได้ 2 พร้อม คลิปวีดีโอความรู้ การใช้ยาสำหรับแม่และเด็ก จากเภสัชกรอุทัย สุขวิวัฒน์ศิริกุล ได้ 1 เรื่อง ในจำนวน 5 เรื่อง หรือ คลิปวีดีโอ "เคล็บลับ ชื่อดีมีชัย ตั้งครั้งเดียวใช้ได้ตลอดชีวิต" โดยอาจารย์บอยด์ ศรัทธาอาคม กรุณาระบุ เรื่องที่ต้องการทันที ชมย้อนหลังได้ 90 วัน
** ราคาพิเศษ ทุกโปรแกรม เพียง 5,000 บาท ดูได้ 2 USERS
** พิเศษซื้อบัตรวันนี้ รับฟรี คลิปวีดีโอความรู้ การใช้ยาสำหรับแม่และเด็ก จากเภสัชกรอุทัย สุขวิวัฒน์ศิริกุลจำนวน 1 เรื่อง หรือคลิปวีดีโอ "เคล็บลับ ชื่อดีมีชัย ตั้งครั้งเดียวใช้ได้ตลอดชีวิต" โดยอาจารย์บอยด์ ศรัทธาอาคม กรุณาระบุ เรื่องที่ต้องการทันที ชมย้อนหลังได้ 90 วัน

สนใจอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม หรือสมัครเข้าร่วมกิจกรรม?ได้ที่ https://www.eventpop.me/e/8905

ติดต่อซื้อบัตรได้ที่ คุณรวิพรรณ พรมงาม โทร : 092-6928236 / 02-3922011 อีเมล : rawiphan@ipriasia.com

ติดตามข่าวสารผ่านช่องทางอื่นๆ

#Facebook : นิตยสารบันทึกคุณแม่?#Website : https://mothersdigest.in.th/?

Tiktok : @mothersdigest