ข่าวประชาสัมพันธ์อีเวนท์

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนนทบุรี ขอเชิญเลือกซื้อของดีจังหวัดนนทบุรี ได้ที่งานตลาดรวมใจ ไทยช่วยไทย ที่ บ้านแอนด์บียอนด ราชพฤกษ์ วันที่ 27 มิ.ย. – 4 ก.ค.

ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ทั่วประเทศ ส่งผลให้เกษตรกร ผู้ประกอบการสินค้าชุมชน สินค้าเกษตร และอื่นๆ ได้รับความเดือดร้อน เนื่องจากไม่มีสถานที่จำหน่ายสินค้าตามปกติ ส่งผลให้มีรายได้ลดลง กระทบต่อค่าครองชีพและระบบเศรษฐกิจชุมชน

สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ จึงได้กำหนดจัดจำหน่ายสินค้าชุมชนในพื้นที่ๆ ได้รับผลกระทบ โดยได้อนุมัติและมอบหมายให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดดำเนินกิจกรรมจัดจำหน่ายสินค้าชุมชน ภายใต้โครงการร่วมค้าประชารัฐชุมชน ปี 2563 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนนทบุรีจึงได้ดำเนินการจัดกิจกรรมจัดจำหน่ายสินค้าชุมชนภายใต้โครงการดังกล่าว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกร ผู้ประกอบการสินค้าชุมชน สินค้าเกษตร และอื่นๆ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อช่วยเยียวยาเกษตรกร ผู้ประกอบการสินค้าชุมชน สินค้าเกษตร และอื่นๆ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ให้มีสถานที่จำหน่ายสินค้า รวมถึง เพื่อสร้างรายได้และกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนจังหวัดนนทบุรี

ภายในงานจะพบกับสินค้าผักสด ผลไม้สดและอาหารรสเด็ดของดีจากจังหวัดนนทบุรี ไม่ว่าจะเป็น มะพร้าว มะม่วงน้ำปลาหวาน ยำปลาดุกฟู ยำสามกรอบ ขนมตาล ขนมถ้วย ข้าวคลุกกะปิ อาหารเหนือ ข้าวยำสมุนไพร ขนมชั้น ขนมหม้อแกง  ตะโก้   เม็ดขนุน ทองหยอด ขนมตาล ขนมถ้วย ฟักทองสังขยา บราวนี่ เค้กมะตูม อินทผาลัม ผักสด ผลไม้สด  น้ำอ้อย ทอดมัน/ขนมจีบ/แหนมปลากราย/ ข้าวหมาก ขนมดอกจอก ขนมทองแผ่นสมุนไพร รวมถึง เครื่องประดับ Handmade และ กระเป๋าหนังแก้ว ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน - 4 กรกฎาคม 2563 ณ บ้านแอนด์บียอนด์ ราชพฤกษ์ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี