ข่าวประชาสัมพันธ์อีเวนท์

สัมมนา Post Covid 19 ชีวิตวิถีใหม่

สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ จัดงานสัมมนา “Post Covid 19 : ชีวิตวิถีใหม่ : กับการจัดระเบียบและขับเคลื่อนสร้างความพร้อมกรุงเทพและเมืองหลักเพื่อการจัดงาน” ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Virtual Conference) วันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00-16.30 น. โดยได้รับเกียรติจาก นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ร่วมปาฐกถาในหัวข้อ “นโยบายสาธารณสุขกับมาตรการความปลอดภัยและการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวและไมซ์” พร้อมด้วย นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการ ทีเส็บ, นายเกรียงไกร จงเจริญ ผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร, ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น, นายแพทย์จักรรัฐ พิทยาวงศ์อานนท์ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน กระทรวงสาธารณสุข และนางศุภวรรณ ตีระรัตน์ รองผู้อำนวยการสายงานพัฒนาและนวัตกรรม ทีเส็บ ร่วมพูดคุยภายในงาน โดยผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมรับฟังงานสัมมนา ได้ที่ลิ้งค์ https://my.demio.com/ref/sXiKDKEKmhCgoRD9