ข่าวประชาสัมพันธ์อีเวนท์

สวธ.ชวนเยาวชนเผยเคล็ดลับ New Normal

นายชาย นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) กระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า ขอเชิญชวน คนรุ่นใหม่ น้องๆ นักเรียน เยาวชนทั่วไป ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวิถีชีวิตวัฒนธรรมใหม่ หรือ New Normal  ด้วยการส่งผลงานในรูปแบบ บทความ เรียงความ ในหัวข้อ “วัฒนธรรมการดำเนินชีวิต ร่วมกับ Covid – 19” โดยมีของสมนาคุณให้กับทุกๆคน ที่เข้าร่วมกิจกรรมอีกด้วย

และผลงานใครโดดเด่นจะได้รับการคัดเลือกนำไปเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์ และเจ้าของผลงานที่ได้รับความนิยมมากๆ (มียอดไลด์และแชร์) กระทรวงวัฒนธรรม มีของรางวัลพร้อมเกียรติบัตรรับรองให้ด้วยนะ  เริ่มส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ นี้  ทางอีเมล์ evadcp2018@gmail.com

ขอเชิญน้องๆ อายุระหว่าง ๑๖-๑๘ ปี มาร่วมเผยเคล็ดลับเด็ดๆ สามารถติดต่อเพิ่มเติมได้ที่ทาง โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๗ ๐๐๑๓ ต่อ ๑๓๒๗-๒๘ (ในวัน-เวลาราชการ)