ข่าวประชาสัมพันธ์อีเวนท์

เอ็นอีเอ ชวนผปก.ร่วมสัมมนาออนไลน์ช่วงซัมเมอร์

สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (NEA) กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ อัพเดตโครงการจัดอบรมและสัมมนาเดือนเมษายน 2563 หลังจากปรับแผนการอบรมเป็นรูปแบบออนไลน์ ซึ่งสามารถรับชมผ่านทาง Video Conference หรือ Webinar (ซึ่งจะเป็นการเรียนการสอนในระบบปิด สำหรับโครงการที่มีค่าใช้จ่าย) ได้แก่ โครงการสร้างพี่เลี้ยงทางการค้า (Train the Trainers by NEA) ระหว่างวันที่ 7-9 เมษายน 2563 (เวลา 09.00 – 17.00 น.) โครงการความรู้เบื้องต้นในการประกอบธุรกิจส่งออก รุ่นที่ 136 ระหว่างวันที่ 20 - 24 เมษายน 2563 (เวลา 09.00 - 17.30 น.) โครงการพัฒนานักส่งออกรุ่นใหม่ Young Exporter from Local to Global ระยะที่ 2 (จ.บุรีรัมย์) ระหว่างวันที่ 22 - 24 เมษายน 2563 (เวลา 09.00 – 16.30 น.) *กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ nea.ditp.go.th หรือสอบถามเพิ่มเติมที่ 1169 สายตรงการค้าระหว่างประเทศ