ข่าวประชาสัมพันธ์อีเวนท์

มาลีฮวนน่า แบล็กคอฟฟี่ ร่วมสนับสนุนงานวิ่งการกุศล “ก้าวนี้เพื่อน้อง ครั้งที่ 1” ณ คลองท่อม จ.กระบี่

บริษัท จีเอ็ม อินเตอร์ ฟู้ดส์ จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารแปรรูป ได้ส่งมอบผลิตภัณฑ์กาแฟดำ มาลีฮวนน่า แบล็กคอฟฟี่ ร่วมสนับสนุนโครงการเดิน - วิ่งเพื่อการกุศล “ก้าวนี้เพื่อน้อง ครั้งที่ 1” ปี 2563 โดยมีนางสาวสรัลวลัย  ปิติคุณพงศ์สุข ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์และการตลาดออนไลน์  เป็นตัวแทนบริษัทในการส่งมอบ    

ทั้งนี้  งานจัดขึ้น ณ สถานที่ท่องเที่ยวน้ำตกร้อน ต.คลองท่อมเหนือ อ.คลองท่อม จ.กระบี่ โดยมีนายจักรภัทร ปานแก้ว  เป็นประธานจัดงาน และนายสุรัช ดีชูศร (ร้านทูพีสปอร์ตแอนโฆษณา) และคณะกรรมการร่วมดำเนินการจัดงานในครั้งนี้ ซึ่งมีประชาชนที่สนใจร่วมงานราว 1,000 คน เมื่อต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมา  

โดยโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีสมรรถภาพร่างกายแข็งแรงมีสุขภาพดี  จึงได้จัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสามัคคีและสัมพันธภาพอันดีในครอบครัว  เพื่อให้ห่างไกลจากสิ่งเสพติดและอบายมุขทั้งปวง  อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่อีกด้วย โดยหลังการจัดงานได้นำเงินหลังหักค่าใช้จ่ายแล้ว มอบสมทบทุนจัดซื้อแท้งก์น้ำให้กับโรงเรียนบ้านบางคราม ตำบลคลองท่อมเหนือ อำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่ด้วย    

ผู้บริโภคหรือร้านค้าที่สนใจผลิตภัณฑ์กาแฟสำเร็จรูปกระป๋อง แบรนด์ มาลีฮวนน่า แบล็กคอฟฟี่ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท จีเอ็ม อินเตอร์ ฟู้ดส์ จำกัด โทร. 098 - 0266636 หรือ www.gminterfoods.com