ค้นหาปฏิทินข่าว:
วันที่

เวลา กิจกรรมวันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2019 สถานที่จัดงาน
09:09 ม.ศรีปทุม ขอเชิญร่วมงานพิธีกตเวทิตาคุณ รำลึก ๑๐๓ ปี ดร.สุข พุคยาภรณ์ ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยศรีปทุม