ค้นหาปฏิทินข่าว:
วันที่

เวลา กิจกรรมวันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2018 สถานที่จัดงาน
07:00 สำนักงาน ป.ป.ช. จัดงาน “วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)” อิมแพ็ค เมืองทองธานี
10:30 สามพรานโมเดล ร่วมกับ ททท. และกลุ่มภาคีเครือข่าย จัดพิธีเปิดงานสังคมสุขใจ ครั้งที่ 5 “เท่นอกกรอบ…ขับเคลื่อนสังคมอินทรีย์สู่ชีวิตที่สมดุล” สวนสามพราน จ.นครปฐม
10:30 ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จัดงานเสวนา “จับอุณหภูมิเศรษฐกิจไทย ปี 62…หมูจริงหรือไม่” ธนาคารกสิกรไทย อาคารพหลโยธิน
13:00 แถลงข่าวโครงการพัฒนานวัตกรรมการเกษตรสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมเกษตรรุ่นใหม่ และการประกวด AgTech Innovation Award 2019 สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
13:00 ไปรษณีย์ไทย ร่วมกับกรมประมง และ สสว. จัดแถลงข่าวเปิดบริการขนส่งสัตว์น้ำสวยงามครั้งแรกของไทย ไปรษณีย์ไทย สำนักงานใหญ่