ข่าวประชาสัมพันธ์อสังหาฯ

นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์มืออาชีพ กับ 10 ขั้นตอนทำเงิน

          "อสังหาฯ ทำเงินใน 10 ขั้นตอน" เพื่อความ เป็นมืออาชีพในการพัฒนา สำหรับมือใหม่พัฒนาโครงการ บ้าน-คอนโด ท่านจะได้ รับการอบรมตั้งแต่ขั้นตอนการเลือกที่ดิน จนถึงเลือกผู้รับเหมาพร้อมตัวอย่างที่ ประสบความสำเร็จและตัวอย่างที่ เป็นอุปสรรคในการทำ อสังหาริมทรัพย์
          - การสรรหาที่ดิน ศักยภาพของที่ดินที่เหมาะสมในการพัฒนาโครงการ
          - ขั้นตอนการเป็นนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
          - ตัวอย่างปัญหา-อุปสรรคจากนักพัฒนาโครงการจริง
          - ตัวอย่างการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์แนวราบ-แนวสูง
          - การคำนวณความสามารถในการกู้ยืมเงินของโครงการ
          - ตัวอย่างการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
          หลักสูตรและเนื้อหาวิชาสงวนสิทธิ์สำหรับจัดอบรมโดย โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทยเท่านั้น "จุดเริ่มต้นนักพัฒนาอสังหาฯ สู่ความสำเร็จ... เรียนรู้จากประสบการณ์ผู้สำเร็จ ลดความเสี่ยงในการลงทุน" (*) ผู้เข้าอบรมสามารถเอาโครงการมาทำ workshop และปรึกษาการทำโครงการเบื้องต้นได้
          ดูขอมูลเพิ่มเติมได้ที่ >>>> https://www.trebs.ac.th/th/21/RE162