ข่าวประชาสัมพันธ์อสังหาฯ

สมาคมสถาปนิกสยามฯ เตรียมจัดงาน ASA Real Estate Forum 2019 จุดประกายแนวคิดพัฒนาวิชาชีพสถาปนิก

          สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ เตรียมจัดงาน ASA Real Estate Forum 2019 เมืองอัจฉริยะ เมืองนวัตกรรม เมืองเพื่อทุกคน เปิดเวทีถกปัญหาพัฒนาเมือง วางรากฐานไทยสู่ผู้นำเมืองอัจฉริยะ เมืองนวัตกรรมแห่งอาเซียน
          นายอัชชพล ดุสิตนานนท์ นายกสมาคมสถาปนิกสยามฯ กล่าวว่า การสร้างเมืองอัจฉริยะและเมืองแห่งนวัตกรรม ต้องอาศัยองค์ประกอบหลายปัจจัย ทั้งการจัดวางผังเมือง การออกแบบสิ่งปลูกสร้างที่สามารถตอบโจทย์ผู้อยู่อาศัยในยุคปัจจุบันอย่างชาญฉลาด รวมถึงการหยิบเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาปรับใช้เพื่อให้เกิดความสะดวก สบาย และปลอดภัยกับผู้อยู่อาศัยในเมือง 
          ดังนั้น เพื่อให้เกิดการพัฒนากับกลุ่มวิชาชีพสถาปนิก รวมถึงนักพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ทางสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์จึงจัดงาน ASA Real Estate Forum 2019 ครั้งที่ 2 ภายใต้แนวคิด "Smart & Innovative Cities for all" ขึ้น วันศุกร์ ที่ 8 พฤศจิกายน 2562 ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ 3 เพื่อเป็นตัวกลางเชิญทุกภาคส่วนร่วมถกปัญหาและสร้างแนวทางสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะและเมืองนวัตกรรมแห่งอาเซียน อาทิ สมาคมอสังหาริมทรัพย์ สมาคมการผังเมืองไทย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สำนักงานนวัฒกรรมแห่งชาติ พร้อมจัดเสวนาในหัวข้อ "Smart & Innovative CITIES FOR ALL" เมืองอัจฉริยะ เมืองนวัตกรรม เมืองเพื่อทุกคนและงาน ASA Real Estate Awards มอบรางวัลแห่งเกียรติยศและคุณค่าเชิดชูบุคคลคุณภาพของอสังหาริมทรัพย์ไทย